Relacja fotograficzna z debaty Spór o uchodźców

Zapraszamy do oglądania fotografii z debaty, która odbyła się w naszym Instytucie 10 maja 2017.

Spór o uchodźców
Kim są? Jak ich chronić? 
Czy istnieją granice humanitaryzmu?


Gośćmi spotkania byli:
prof. dr hab. Krystyna Iglicka-Okólska (ekonomistka, rektor Uczelni Łazarskiego)
prof. PAN dr hab. Katarzyna Kość-Ryżko (etnolożka, IAE PAN)
dr Helena Patzer (etnolożka, Instytut Etnologii, Czeska Akademia Nauk) 
dyr. Tomasz Cytrynowicz (prawnik, Urząd do Spraw Cudzoziemców)
Wojciech Trojan (prawnik, wieloletni pracownik UNHCR)
Dyskusję prowadził prof. UW dr hab. Maciej Ząbek (IEiAK UW)