Między władzą spojrzenia a praktyką. Antropologia krajobrazu - dyskusja wokół książki

Przydatne informacje
Data publikacji/emisji: 
03-01-2019
Zarejestrowano podczas: 
Dyskusja wokół książki "Między władzą spojrzenia a praktyką. Antropologia krajobrazu"
Miejsce wydarzenia: 
Pracownia Duży Pokój
Data wydarzenia: 
26-11-2018
Imię i nazwisko prowadzącego / wykładowcy: 
dr Łukasz Smyrski

W jaki sposób krajobraz może być przedmiotem refleksji antropologicznej? W książce, która była punktem wyjścia do dyskusji, Łukasz Smyrski odpowiada na to pytanie opierając się na badaniach etnograficznych prowadzonych w Ałtaju Mongolskim.

Nagranie spotkania wokół książki
"Między władzą spojrzenia a praktyką. Antropologia krajobrazu"
Łukasz Smyrski, 2018, Oficyna Naukowa

Goście:
dr Łukasz Smyrski, IAE PAN
dr hab. Kamila Baraniecka-Olszewska, IAE PAN
dr hab. Agnieszka Halemba, IEiAK UW

Dla outsidera krajobraz jest tożsamy przede wszystkim z określonym widokiem i stanem, jaki wywołuje. Dla insidera jest złożonym procesem życiowym, opartym na doświadczeniu, lokalnej wiedzy i miejscowych sposobach działania. Krajobraz insidera nie jest chwilowym efektem, obrazem uchwyconym przez spojrzenie, ale obejmuje całość praktyki życiowej wynikającej z mieszkania w danym środowisku. Nie jest zapisem piktograficznym, ale społecznym procesem tworzenia się złożonych i różnorodnych relacji między ludźmi, ziemią, środowiskiem, podmiotami nie-ludzkimi, wynikającym z doświadczeń życiowych i działalności jednostek.

Spotkanie odbyło się w poniedziałek 26.11.2018.

Pracownia Warecka – zadanie finansowane w ramach umowy 973/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.