Kultury planowania rodziny w PRL - nagranie seminarium

Przydatne informacje
Data publikacji/emisji: 
31-07-2018
Zarejestrowano podczas: 
Seminarium IEiAK UW i SPE
Data wydarzenia: 
25-03-2018
Imię i nazwisko prowadzącego / wykładowcy: 
Agata Ignaciuk

Kultury planowania rodziny w PRL. Kobiecość i męskość w popularnych dyskursach medycznych o antykoncepcji i aborcji (lata 50-80) Kształt ustawy regulującej przerywanie ciąży, dostęp do antykoncepcji awaryjnej - tematy te wywołują niesłabnące kontrowersje polityczne i społeczne. Spróbuję pokazać, że kontrowersje te zakorzenione są w przeszłości, której systematyczne zbadanie pozwoli lepiej zrozumieć ich genezę. W czasie wykładu przedstawię założenia projektu „Kultury planowania rodziny w Polsce (1945-1989)” i opowiem o rozpowszechnianiu idei planowania rodziny w PRL. Promując antykoncepcję i stygmatyzując aborcję, popularne publikacje medyczne propagowały zarazem konkretne modele kobiecości i męskości. W przypadku kobiet, planowanie rodziny miało służyć zachowaniu zdrowia i estetycznego wyglądu matki oraz pozytywnie wpłynąć na dobrostan rodziny. Mężczyźni przedstawiani zaś byli jako albo nieodpowiedzialni egoiści, albo brutalni alkoholicy, przed którymi antykoncepcja miała stanowić broń.

Dr Agata Ignaciuk jest adiunktem naukowym Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UW, gdzie w ramach grantu NCN Polonez realizuje projekt pt. „Birth control cultures in Poland/Kultury planowania rodziny w Polsce (1945-1989)”. Współpracuje także z Katedrą Historii Nauki Uniwersytetu w Granadzie i Instytutem Badań nad Płcią Kulturową Uniwersytetu w Ottawie. Współautorka książki Anticoncepción, mujeres y género. La “píldora” en España y Polonia (Madrid: Catarata, 2016, z Teresą Ortiz-Gómez). Publikowała w “Medicina nei Secoli. Arte e Scienza”, “Public Understanding of Science” i “Journal of Women’s History”. Zajmuje się transnarodową i porównawczą historią zdrowia reprodukcyjnego, antykoncepcji i aborcji oraz historią kobiet i płci w Hiszpanii i w Polsce.

Spotkanie odbyło się w ramach projektu „Antropologia dziś - otwarte seminaria naukowe”. Zadanie „Antropologia dziś – otwarte seminaria naukowe” finansowane jest ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę. Projekt jest realizowany przez Stowarzyszenie Pracownia Etnograficzna im. Witolda Dynowskiego we współpracy z Instytutem Etnologii i Antropologii Kulturowej UW.