Fotograficzne praktyki w mieście przemysłowym: władza, produkcja, reprezentacja (koniec XIX - pocz. XXI)

wykład dr Iryny Sklokinej (Centrum Historii Miejskiej Europy Środkowo-Wschodniej we Lwowie)

Przydatne informacje
Zarejestrowano podczas: 
seminarium IEiAK
Data wydarzenia: 
06-03-2019
Imię i nazwisko prowadzącego / wykładowcy: 
dr Iryna Sklokina

W swoim wystąpieniu prelegentka zwraca uwagę na zjawisko robienia zdjęć w miastach przemysłowych Donbasu, przedstawione na nich życie społeczne, w tym ich ulokowanie w przestrzeni publicznej i prywatnej oraz archiwizację. W trakcie seminarium w oparciu o materiały archiwalne, prasowe oraz dyskusje na tematycznych forach dotyczących historii lokalnej próbuje odpowiedzieć na pytania: jak były ze sobą związane hierarсhie władzy i praktyki społecznego użycia zdjęć, jak kształtował się wizualny kanon regionu i jak historyczne zdjęcia nabywają nowych sensów we współczesnych mediach.     

Iryna Sklokina - historyczka, PhD, badaczka w Centrum Historii Miejskiej Europy Środkowo-Wschodniej we Lwowie. Obronila doktorat na temat radzieckiej polityki pamięci o okupacji nazistowskiej Ukrainy (case study miasta Charkowa). Uczestniczyła w kilku projektach międzynarodowych dotyczących polityki pamięci i dziedzictwa, w tym "Region, Nation and Beyond: An Interdisciplinary and Transcultural Reconceptualization of Ukraine" (temat badawczy "Political Death Cult of the Fallen Soldiers in Ukraine in the Past 20 years") oraz "OpenHeritage (Organizing, Promoting and Enabling Heritage Re-Use Through Inclusion, Technology, Access, Governance and Empowerment)" (projekt wystartował w 2018). W Centrum Historii Miejskiej Iryna zajmuje sie badaniami dziedzictwa przemysłowego, szczególnie Donbasu, Charkowa i Lwowa. Jest współautorką i współredaktorką książki "Praca, wyczerpanie i sukces: przemysłowe monomiasta Donbasu" (Lwów, 2018), częścią której jest temat przedstawiany na seminarium.

 

SEMINARIA NAUKOWE IEiAK - w trakcie seminariów badania prezentują pracownicy instytutu, a także antropolodzy i przedstawiciele pokrewnych dyscyplin z kraju i ze świata. To okazja do zapoznania się z najnowszymi badaniami i swobodnej dyskusji w kameralnej atmosferze. Spotkania są otwarte dla publiczności. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych: zarówno badaczy, jak i studentów, absolwentów oraz wszelkie osoby, którym bliska jest tematyka seminariów. Więcej o seminariach

Antropologia dziś - otwarte seminaria naukowe – zadanie finansowane w ramach umowy 973/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę. Projekt jest realizowany przez Stowarzyszenie Pracownia Etnograficzna im. Witolda Dynowskiego we współpracy z Instytutem Etnologii i Antropologii Kulturowej UW.

Galeria