III Seminarium Pracowni Antropologii Migracji

Data dodania: 
06-12-2017
Kategorie: 
IEiAK
Seminarium
Przydatne informacje
Miasto: 
Warszawa
Miejsce: 
IEiAK UW, ul. Żurawia 4, s.219
Data rozpoczęcia: 
14-12-2017
Godzina: 
16:00

Zapraszamy na kolejne Seminarium Pracowni Antropologii Migracji w czwartek 14 grudnia o 16.00 do sali 219 na Żurawiej 4, w siedzibie IEiAK UW.

Podczas III Seminarium PBA dr Joanna Kulpińska z UJ przedstawi swoje badania w wystąpieniu pt. 

Listy pasażerów statków jako źródło badań migracji z polskiej wsi do Stanów Zjednoczonych. Studium przypadku powiatu strzyżowskiego

Celem prezentacji jest analiza list pasażerów statków z Archiwum Ellis Island. Zbiory archiwum dostępne online tworzą ogromną bazę danych na temat imigrantów, którzy przybyli do USA z różnych krajów wschodniej części globu w latach 1892-1924. Na podstawie materiału zebranego na temat zamorskiego wychodźstwa z podkarpackiego powiatu, omówiona zostanie kwestia użyteczności danych zawartych we wspomnianych listach do eksploracji zjawiska pierwszych strumieni migracyjnych płynących z ziem polskich do Stanów Zjednoczonych. Przedstawione zostaną zarówno korzyści wynikające z dostępu do tak zasobnego materiału jak i pewne ograniczenia w posługiwaniu się nim do opisu zjawiska wychodźstwa.
Na wybór powiatu strzyżowskiego jako obszaru badawczego wpłynęła powstała tam w okresie międzywojennym praca Krystyny Dudy-Dziewierz pt. „Wieś małopolska a emigracja amerykańska. Studium wsi Babica powiatu rzeszowskiego” (Warszawa-Poznań: Polski Instytut Socjologiczny, 1938). Bogaty i szczegółowy materiał zebrany przez Dudę-Dziewierz oraz formułowane przez nią fascynujące uogólnienia zachęcają do kontynuacji jej badań. Pojawia się mianowicie szansa ukazania oraz analizy procesów babickich migracji w całości: od pierwszych strumieni płynących z tej miejscowości (od lat 90. XIX wieku) aż po współczesne, choć już mniej intensywne, transatlantyckie wychodźstwo.

Joanna Kulpińska, asystent w Katedrze Migracji Współczesnych i Stosunków Etnicznych Instytutu Amerykanistyki i Studiów Polonijnych UJ. Absolwentka kulturoznawstwa o specjalności bałkanistyka oraz stosunki etniczne i migracje międzynarodowe. W Instytucie Amerykanistyki i Studiów Polonijnych UJ przygotowała rozprawę doktorską poświęconą porównawczej analizie migracji z polskiej wsi do Stanów Zjednoczonych w przekroju czasowym. 

Rekomendowany do przeczytania tekst:
Rozdział "Emigracja na tle społecznej topografii wsi" (ss. 23-50) z monografii Krystyny Dudy-Dziewierz pt. „Wieś małopolska a emigracja amerykańska. Studium wsi Babica powiatu rzeszowskiego” (1938). Pełny tekst monografii jest dostępny w repozytorium Podkarpackiej Biblioteki Cyfrowej:
http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/doccontent?id=2009