Horyzont Europa – nowe szanse dla naukowców

Data dodania: 
30-10-2018
Przydatne informacje
Miasto: 
Warszawa
Miejsce: 
IEiAK UW, ul. Żurawia 4. s. 108
Data rozpoczęcia: 
09-11-2018
Godzina: 
9:30

Zapraszamy studentów, doktorantów i pracowników naukowych na spotkanie prezentujące przyszły program ramowy badań naukowych Horyzont Europa.

HORYZONT EUROPA to propozycja Komisji dotycząca siedmioletniego (2021–2027) programu finansowania badań naukowych i innowacji na kwotę 100 mld EUR, którego celem jest:

  • wzmocnienie bazy naukowej i technologicznej UE;
  • zwiększenie europejskich zdolności w zakresie innowacji, konkurencyjności i liczby miejsc pracy;
  • realizacja priorytetów obywateli oraz utrzymanie modelu społeczno-gospodarczego i związanych z nim wartości.

Głównymi zasobami UE są wiedza i umiejętności. Dlatego też w ‘Horyzoncie Europa’ wielka wagę przywiązuje się do wzmacniania europejskiej przestrzeni badawczej.

Spotkanie poprowadzi 

Halina Walasek, Dyrekcja Badań Naukowych i Innowacji, Komisja Europejska
Od 2010 r. Halina Walasek pracuje w dziale nauk społecznych i humanistycznych. Zdobyła doświadczenie jako koordynator Komitetu Programowego, Doradczej Grupy Ekspertów, Krajowych Punktów Kontaktowych, Programu Pracy, Ewaluacji Programu, Konsultacji Międzyinstytucjonalnych oraz jako członek wielu komisji egzaminacyjnych konkursów EPSO, sprawując również funkcję wiceprzewodniczącej.
W latach 2007-2009 była odpowiedzialna za Wezwania do Składania Wniosków (wszystkie etapy ewaluacji), negocjacje i nadzór projektów w dziedzinie ‘Nauka w społeczeństwie’.