Zaświaty w kulturze popularnej

nagłówek konferencji: zaświaty w kulturze popularnej
Przydatne informacje
Miasto: 
Wrocław
Kraj: 
Polska
Data rozpoczęcia: 
17-11-2017
Data zakończenia: 
18-11-2017
Zgłoszenia do: 
22-10-2017

Studenckie Koło Naukowe Badaczy Popkultury „Trickster” Uniwersytetu Wrocławskiego zaprasza na ogólnopolską konferencję naukową „Zaświaty w kulturze popularnej”. 

Śmierć i życie pozagrobowe znajdują się w polu zainteresowań człowieka od zawsze i niezależnie od kręgu kulturowego. Skutkuje to rozmaitymi refleksjami na temat losu człowieka po dokonaniu jego doczesnego życia oraz różnorodnymi wyobrażeniami przestrzeni, do których miałby się on udać po śmierci. Owe wizje zaświatów – niezależnie czy traktowanych jako element wiary, czy też jako skonstruowany na lęku przed śmiercią system strukturyzujący eschatologiczny wymiar wyobrażeń człowieka – w oparciu o różne przesłanki (filozoficzne, religijne, historyczne , kulturowe itp.) porządkują „wiedzę” o drugiej stronie egzystencji. Niebo, Piekło, Czyściec, Hades, Tartar, Pola Jaru – te i inne wizje świata umarłych niezmiennie oddziałują na wiele aspektów ludzkiego życia i twórczej działalności w tym – na kulturę popularną.

W filmach, serialach, komiksach, tekstach literackich, grach i innych mediach popkultury możemy odnaleźć liczne przedstawienia miejsc życia po śmierci. Celem naszej konferencji jest więc próba syntezy funkcjonowania zaświatów w wyobraźni twórców i odbiorców kultury popularnej.

Konferencja będzie miała charakter interdyscyplinarny, w związku z czym organizatrzy zachęcają do udziału badaczy wszystkich dziedzin nauki, m. in.: literaturoznawców, językoznawców, filmoznawców, medioznawców, antropologów, kulturoznawców, religioznawców, etnologów, ludologów i historyków.

Zgłoszenia: formularz zgłoszeniowy; zgłoszenia do 22.10.2017 - http://bit.ly/zaswiaty-form, szczegóły także na http://zaswiatywkulturzepopularnej.wordpress.com/

Opłata konferencyjna: 100 zł (w tym przygotowanie publikacji tomu pokonferencyjnego)

Kontakt: skn.trickster@gmail.com

Przewidywany czas wystąpienia: 20 minut

Języki konferencji: polski, angielski

Dla słuchaczy wstęp wolny.