VIII LUBELSKIE SPOTKANIA ANTROPOLOGICZNE

VIII LUBELSKIE SPOTKANIA ANTROPOLOGICZNE

Przydatne informacje
logo
Miasto: 
Lublin
Kraj: 
Polska
Data rozpoczęcia: 
10-04-2019
Zgłoszenia do: 
31-03-2019

VIII LUBELSKIE SPOTKANIA ANTROPOLOGICZNE
Pomiędzy cynizmem a naiwnością. Ku kulturze zaufania

W kontekście współczesnych społeczno-kulturowych przemian spowodowanych m.in. rozwojem elektronicznych mediów rysuje się przed nami świat nie tyle zglobalizowany, ile w wysokim stopniu nieprzejrzysty, przypominający bardziej „kłącze” niż globalną wioskę. Analogia „kłącza” zakłada w pewnym stopniu stan permanentnego zagubienia. Jednak, nieodżałowanej pamięci Clifford Geertz, zwykł powtarzać, że mówić „jak jest” jest wysoce wątpliwe. Warto stąd zadać pytanie, czy w społeczeństwie współczesnym, ukierunkowanym, jak się wydaje, bardziej na zaspokojenie indywidualnych, partykularnych potrzeb niż na budowanie wspólnot opartych na kulturze zaufania, rację mają pesymiści czy optymiści kulturowi – a może jedni i drudzy. Pesymiści sądzą, że w tego rodzaju społecznościach brak jest miejsca na sentymentalne związki z przeszłością – liczy się bowiem „zimna”, „cyniczna” kalkulacja i orientacja na praktyczne, wymierne cele. Natomiast optymiści uważają, że ani nie jesteśmy „cynikami”, ani „naiwnymi optymistami”, a kultura zaufania nie jest fikcją, ale „rzeczywistością rzeczywistą” - ukształtowaną na różne sposoby tak, jak różne są sfery życia. Zatem w polu naszych zainteresowań będą m.in. następujące zagadnienia:
◆◆ wyobrażenie Prawdy w kontekście zaufania - odsłanianie czy kreowanie
◆◆ zaufanie w czasach postprawdy i społeczeństwa informacyjnego
◆◆ zaufanie osobiste i zaufanie pozycyjne
◆◆ zaufanie komercyjne, technologiczne, instytucjonalne i systemowe
◆◆ zaufanie do religii i zaufanie do systemów ideologicznych.
 

Zaproszenie do udziału w konferencji i szczegóły organizacyjne