Tożsamość w przebudowie

Przydatne informacje
Miasto: 
Opole
Kraj: 
Polska
Data rozpoczęcia: 
26-09-2018
Data zakończenia: 
27-09-2018
Zgłoszenia do: 
26-08-2018

Nowożytne podejście do ciała traktowanego ściśle mechanicystycznie należy już do przeszłości. Dziś przyjmuje się, że człowiek jest psychosomatyczną całością; psyche i soma współistnieją i tworzą system nierozerwalnych zależności. Stanowią także dwa istotne wymiary tożsamości osobowej. Stąd też stajemy przed dużą trudnością, gdy chcemy uczynić przedmiotem namysłu samo ciało – pozbawiamy je niezbędnego dopełnienia. Gdy jednak zdecydujemy się to zrobić, pojawia się kolejna trudność. Czym innym jest przecież ciało jako przedmiot refleksji filozoficznej, czym innym jako przedmiot działań artystycznych a jeszcze czym innym jako przedmiot ujęty z perspektywy współczesnej kognitywistyki, biologii czy medycyny. Słusznie utrzymują fenomenologowie, że nie można mówić o ciele w ogóle, ciele jako takim, bo ciało jest zawsze czyjeś – moje, twoje bądź jego/jej. A jak widzą tę kwestię przedstawiciele innych szkół filozoficznych? Co istotnego dostrzega się w ciele z perspektywy kognitywisty, psychologa, socjologa, kulturoznawcy, antropologa czy językoznawcy? Zapraszamy przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych do dyskusji o ciele jako jednym z ważniejszych elementów konstytutywnych tożsamości. Zapraszamy do nadsyłania propozycji referatów w następujących obszarach problemowych:

  • Znaczenie ciała w budowaniu tożsamości
  • Ciało a władza
  • Ciało a współczesna technologia
  • Postawy wobec ciała w religiach
  • Ciało i cielesność w kulturze (masmedia, reklama, film, literatura)
  • Językowe aspekty ciała i cielesności
  • Wirtualne ciało/ciała
  • Problematyka gender
  • Zagadnienie ucieleśnienia we współczesnej kognitywistyce i filozofii umysłu
  • Bioetyczne aspekty cielesności

Jesteśmy otwarci na inne propozycje łączące problematykę ciała z problematyką tożsamości.

Ważne informacje

Konferencja odbywa się w dniach: 26-27 września 2018 roku.

Terminarz:
- 26 sierpnia 2018 r. mija termin nadsyłania abstraktów.
- początek września 2018 r. informacja o przyjętych zgłoszeniach
- 10 września 2018 r. mija termin płatności opłaty konferencyjnej

Prosimy o nadsyłanie abstraktów w plikach zatytułowanych “nazwisko-tytuł wystąpienia” na adres:
tozsamosc.w.przebudowie@gmail.com.

Plik powinien zawierać imię i nazwisko uczestnika, afiliację, stopień naukowy, tytuł wystąpienia i abstrakt (ok. 300 słów).

Opłata konferencyjna: 200 zł, płatne do 10 września 2018 r.

Miejsce konferencji: Instytut Filozofii UO - Collegium Civitas,
ul. Katowicka 89, 45-06 Opole