(Post)Dziedzictwo kulturowe Europy Środkowej

Przydatne informacje
Miasto: 
Cieszyn
Kraj: 
Polska
Data rozpoczęcia: 
22-11-2017
Data zakończenia: 
23-11-2017
Zgłoszenia do: 
15-09-2017

Od 22 do 23 listopada 2017 roku w Cieszynie na Wydziale Etnologii i Nauk o EdukacjiUniwersytetu Śląskiego odbywać się będzie międzynarodowa konferencja naukowa pt. „(Post)Dziedzictwo kulturowe Europy Środkowej” podsumowująca projekt badawczy pt. „Polski Atlas Etnograficzny – opracowanie naukowe, elektroniczny katalog danych, publikacja zasobów w sieci Internet, etap I”. Funkcję koordynatora projektu pełni dr Agnieszka Pieńczak z Zakładu Etnologii i Geografii Kultury Uniwersytetu Śląskiego.

Adresatami konferencji są naukowcy zainteresowani tematyką dziedzictwa kulturowego środkowej Europy. Pierwsza część wydarzenia poświęcona zostanie podsumowaniu cieszyńskiego projektu, którego celem było m.in. opracowanie spójnej, syntetycznej, cyfrowej kilkunastotysięcznej kolekcji atlasowej, obejmującej mapy, dokumentację fotograficzną oraz unikatowe ankiety z zielnikami. W programie drugiej części zaplanowano wystąpienia prelegentów dotyczące różnych form zachowania i upowszechniania dziedzictwa kulturowego oraz stanu prac atlasowych w poszczególnych krajach Europy.

Podczas konferencji omówione zostaną takie kwestie, jak:

  • działalność organizacji zajmujących się dziedzictwem kulturowym,
  • ochrona i popularyzacja dziedzictwa materialnego oraz niematerialnego,
  • ochrona dziedzictwa kulturowego na pograniczu,
  • dziedzictwo utracone,
  • krajobraz kulturowy,
  • atlasy etnograficzne – założenia, metody pracy, perspektywy badawcze.
     

Organizatorami wydarzenia są Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego, cieszyński oddział Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego oraz Polski Instytut Antropologii.

Zgłoszenia udziału należy przesyłać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego do 15 września 2017 roku drogą elektroniczną na adres e-mail: agnieszka.pienczak@us.edu.pl lub magdalena.szalbot@us.edu.pl. Szczegółowe informacje na temat konferencji dostępne są na stronie: www.ieiak.us.edu.pl.

Formularz zgłoszeniowy (plik doc)

Zaproszenie do udziału w konferencji (plik pdf)