Międzynarodowa Konferencja Naukowa Kobiety i mężczyźni. Różnice, podobieństwa

Przydatne informacje
Miasto: 
Rzeszów
Kraj: 
Polska
Data rozpoczęcia: 
18-05-2016
Zgłoszenia do: 
05-04-2016

WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY
ZAKŁAD PSYCHOLOGII
ZAPRASZA NA
MIĘDZYNARODOWĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ
KOBIETY I MĘŻCZYZNI. RÓŻNICE, PODOBIEŃSTWA
RZESZÓW, 18-19 MAJA 2016


PROFIL MERYTORYCZNY KONFERENCJI
Przemiany społeczne, kulturowe i gospodarcze zachodzące w ostatnich kilkudziesięciu latach w społeczeństwach zachodnich, w tym także i w Polsce, wprowadziły do dyskursu publicznego problematykę płci. Płeć człowieka stała się jedną z ważniejszych kategorii społecznych skupiając na sobie zainteresowanie naukowców oraz polityków i ideologów, często prowadząc do gorących sporów. Z wielką siłą odżyło fundamentalne pytanie o to czym różni się kobieta od mężczyzny?, ale też pojawiło się będące jego rewersem pytanie o to czym kobiety i mężczyźni są do siebie podobni?
Pytania te, z jednej strony są wyrazem ludzkiej poznawczej ciekawości, potrzeby zrozumienia otaczającej rzeczywistości, ale z drugiej przejawem niepokoju osób mających poczucie, że został zachwiany jakiś istotny porządek dotychczasowego świata. Co niezwykle istotne, odpowiedzi, które padają obecnie i zapewne jeszcze pojawią się w przyszłości, mają także wymiar praktyczny, np. kształtując politykę społeczną. Celem konferencji będzie próba odpowiedzi na te dwa ważkie pytania z pozycji nauki, a w szczególności psychologii. Dyskusje i eksploracje w zakresie problematyki kobiet i mężczyzn, zamierzamy prowadzić wokół siedmiu obszarów tematycznych, niemniej jednak dopuszczamy propozycje tematyczne prelegentów mogące wzbogacić naszą dyskusję.


Patronat nad Międzynarodową Konferencją Naukową Kobiety i mężczyźni. Różnice, podobieństwa objął
Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego Prof. dr hab. Aleksander Bobko
oraz
Dziekan Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Rzeszowskiego Dr hab. prof. UR Ryszard Pęczkowski

Wykład inauguracyjny
pt. Różnice płci w świetle metaanaliz empirycznych wygłosi
Prof. dr hab. Bogdan Wojciszke

Komitet Naukowy
Dr hab., prof. UR Andrzej Łukasik, Zakład Psychologii, Uniwersytet Rzeszowski –
przewodniczący
Dr hab., prof. UR Mieczysław Radochoński, Zakład Psychologii, Uniwersytet Rzeszowski –
honorowy przewodniczący
Prof. dr hab. Zbigniew Izdebski, Katedra Seksuologii, Poradnictwa i Resocjalizacji,
Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Pedagogiczny, Uniwersytet Warszawski
Prof. Renate Klein, Associate Professor of Human Development and Family Studies,
University of Maine, USA, Professor in Social Sciences and Humanities, London
Metropolitan University, England
Prof. dr hab. Eugenia Mandal, Zakład Psychologii Społecznej i Środowiskowej, Instytut
Psychologii, Uniwersytet Śląski
Prof. dr hab. Włodzimierz Oniszczenko, Katedra Psychologii Różnic Indywidualnych,
Uniwersytet Warszawski
Prof. dr hab. Wojciech Pisula, Instytut Psychologii, Polska Akademia Nauk, Warszawa
Prof. dr hab. Bogdan Wojciszke, Katedra Psychologii Społecznej, Uniwersytet SWPS,
Wydział Zamiejscowy w Sopocie
Prof. dr hab. Jolanta Zagrodzka, Katedra Biologicznych Podstaw Zachowania, Akademia
Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie
Dr hab. Agnieszka Kościańska, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, Uniwersytet
Warszawski
Dr hab., prof. PAN Anna Kwiatkowska, Instytut Psychologii, Polska Akademia Nauk,
Warszawa
Ks. dr hab., prof. UR Janusz Miąso, Katedra Pedagogiki Medialnej, Uniwersytet Rzeszowski
Dr hab., prof. UR Ryszard Pęczkowski, Katedra Pedagogiki Szkolnej, Uniwersytet
Rzeszowski
Dr hab., prof. UKSW Elżbieta Trzęsowska-Greszta, Katedra Psychologii Małżeństwa i
Rodziny, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Dr hab., prof. UR Marta Uberman, Katedra Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej,
Uniwersytet Rzeszowski
Dr hab., prof. UWM Elżbieta Wesołowska, Katedra Psychologii Rozwoju i Edukacji,
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Dr hab., prof. UR Marta Wrońska, Katedra Pedagogiki Medialnej, Uniwersytet Rzeszowski
Komitet Organizacyjny
Dr Krystyna Węgrzyn-Białogłowicz – przewodnicząca
Dr Małgorzata Marmola – sekretarz
Dr Anna Wańczyk-Welc – sekretarz
Członkowie:
Dr Dominik Borawski
Dr Kazimierz Gelleta
Dr Tomasz Gosztyła
Dr Danuta Ochojska
Dr Jacek Pasternak
Dr Anna Wołpiuk-Ochocińska
Mgr Ewa Dziurzyńska
Mgr Anna Englert-Bator


WARUNKI UCZESTNICTWA W KONFERENCJI
Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie formularza rejestracyjnego oraz opłaty konferencyjnej na
konto organizatora.


Forma uczestnictwa:
- referat (czas wystąpienia 15 minut)
- plakat
- uczestnictwo bierne

Opłata konferencyjna:
Wpłata obejmuje udział w sekcjach i panelach dyskusyjnych, materiały konferencyjne, bufet
kawowy, obiad, udział w uroczystej kolacji, publikacja monografii (po pozytywnej recenzji
artykułu).


Miejsce Konferencji: Uniwersytet Rzeszowski, budynek AO, ul. Pigonia 1.

Terminy:
do 05.04.2016 r. przesłanie formularza uczestnictwa w konferencji
do 15.04.2016 r. dokonanie wpłaty na konto 
do 30.06.2016 r. przesłanie tekstu do publikacji (ostateczny termin)


Język konferencji: polski, angielski.

Więcej informacji na stronie internetowej konferencji www.ur.edu.pl/kim

KONTAKT:
Dr Krystyna Węgrzyn-Białogłowicz - przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego
tel.+ 48 503 985 545
e-mail: kim@ur.edu.pl 

Komunikat