Lecznictwo na prowincji. Przeszłość – teraźniejszość

Przydatne informacje
Miasto: 
Solec Kujawski
Kraj: 
Polska
Data rozpoczęcia: 
25-02-2021
Data zakończenia: 
26-02-2021
Zgłoszenia do: 
15-01-2021

Obszerny i wielopłaszczyznowy temat lecznictwa na prowincji w przeszłości i w chwili obecnej pozostaje zagadnieniem niewyczerpanym przez naukę. Jego złożoność wymaga interdyscyplinarnego podejścia. Celem konferencji jest więc próba przedstawienia aktualnych badań prowadzonych w następujących obszarach badawczych: 

  • Lecznictwo ludowe – „długie trwanie”.
  • Dwory szlacheckie i panny apteczkowe.
  • Przenikanie najnowszych osiągnięć medycyny na prowincję. 
  • Pozycja społeczna prowincjonalnych przedstawicieli sektora opieki zdrowotnej.
  • Służba zdrowia na prowincji – sytuacja prawno-administracyjna, dostępność.
  • Weterynaria na prowincji.
  • Stan zdrowia mieszkańców prowincji.
  • Współczesne problemy i wyzwania lecznictwa na prowincji.


Nie ograniczamy zasięgu geograficznego ani zakresu chronologicznego podejmowanych zagadnień. Nie definiujemy też ściśle pojęcia „prowincja” pozostawiając jego rozumienie intuicji. Do udziału zapraszamy badaczy zainteresowanych tą tematyką, zaś w szczególności naukowców, reprezentujących kierunki związane z: historią regionalną, historią medycyny, farmacji i weterynarii, etnologią, socjologią, a także medycyną, farmacją, ratownictwem medycznym, zdrowiem publicznym, pielęgniarstwem i weterynarią.

Prosimy o wysyłanie zgłoszeń, nie później niż do 15 stycznia 2021 r., na adres: wojciech.slusarczyk@cm.umk.pl. Abstrakt powinien zawierać od 1000 do 1500 znaków ze spacjami. 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do selekcji nadesłanych abstraktów. Lista osób zakwalifikowanych zostanie podana najpóźniej 20 stycznia 2021 r. 

Opłata konferencyjna wynosi 400 zł dla pracowników naukowych, 350 zł dla uczestników studiów doktoranckich oraz 250 zł dla studentów. Opłata obejmuje materiały konferencyjne, przerwy kawowe oraz opublikowanie wygłoszonego referatu w recenzowanej pracy zbiorowej (20 punktów MNiSW). Zaznaczamy, że do druku będą skierowane tylko te prace, które uzyskają pozytywną opinię recenzentów i redaktorów.

Koszty noclegu oraz wyżywienia pozostają we własnym zakresie uczestników. Organizatorzy konferencji mogą pomóc w znalezieniu zakwaterowania. Wszelkie pytania prosimy kierować na adres mailowy wojciech.slusarczyk@cm.umk.pl, lub tel. 661 87 62 62.