Kulturowa historia podróżowania

Przydatne informacje
Miasto: 
Katowice
Kraj: 
Polska
Data rozpoczęcia: 
27-11-2017
Data zakończenia: 
28-11-2017
Zgłoszenia do: 
15-09-2017

Słownik języka polskiego PWN definiuje podróż jako „przebywanie drogi do jakiegoś odległego miejsca”. To zaskakująco krótka definicja, jeśli weźmiemy pod uwagę, że podróżowanie towarzyszy nam właściwie od zarania ludzkości, a do tej kategorii zaliczyć możemy szereg bardzo różnych i odmiennych praktyk kulturowych – są to m.in. dobrowolne i wymuszone migracje, pielgrzymki, handel, poselstwa polityczne, a także te związane z chęcią i potrzebą poznawania świata – czy to turystycznie, czy to naukowo. Kulturowa historia podróżowania prowokuje zatem wiele pytań badawczych: począwszy od zagadnień ogólnych (forma i funkcja podróży w kulturze), skończywszy na szczegółowych analizach konkretnych praktyk podróżniczych, które z kolei odsyłają nas do problematyki trwałości i zmiany w kulturze.

Chcemy zaproponować szeroką, kulturoznawczą refleksję na temat podróżowania; interesują nas zarówno zagadnienia historyczne, jak i zjawiska współczesne, rozważania teoretyczne oraz interpretacje konkretnych praktyk. Do udziału w konferencji zapraszamy przedstawicieli różnych dyscyplin, szczególnie kulturoznawców, historyków kultury i antropologów kulturowych. Wykłady gościnne wygłoszą: prof. dr hab. Anna Wieczorkiewicz (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW) oraz prof. dr hab. Andrzej Chwalba (Instytut Historii UJ).

Proponowane Wątki i Obszary Badawcze:

  • historia podróżowania,
  • podróżowanie w różnych kulturach,
  • cele, role i funkcje podróżowania,
  • kulturowe wyobrażenia na temat podróży,
  • podróżowanie jako przemieszczanie się między kontekstami kulturowymi,
  • podróżowanie w tekstach kultury,
  • figury podróżników: nomada, włóczęga, turysta, kupiec, migrant i inne,
  • środki podróży, strój, bagaż i inne materialne wyposażenie podróżnika,
  • historie podróży i sylwetki podróżników;
  • przewidujemy także specjalny panel z okazji Roku Josepha Conrada.

Wskazane wątki są tylko przykładowe, zachęcamy także do innych propozycji w zakresie tematu konferencji.

Informacje Organizacyjne:

Zgłoszenia należy przesyłać w terminie do 15 września 2017 r. na adres: kulturowahistoria@us.edu.pl. Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko autora, stopień naukowy, afiliację, tytuł, streszczenie referatu (ok. 1000-1500 znaków). Opłata konferencyjna wynosi 350/250 zł (pracownicy naukowi/doktoranci) i obejmuje: dwa obiady, bufet kawowy w przerwach oraz koszty wydania publikacji. Noclegi uczestnicy zapewniają sobie we własnym zakresie (organizatorzy mogą pomóc w wyborze hotelu blisko Uniwersytetu).
Program konferencji ogłoszony zostanie pod koniec września. Czas trwania wystąpienia powinien wynieść maksymalnie 20 min. Przewidujemy wydanie recenzowanej monografii pokonferencyjnej.

Rada Naukowa Konferencji:

• dr hab. Marek Pacukiewicz – przewodniczący,
• prof. zw. dr hab. Ewa Kosowska,
• dr hab. Aleksandra Achtelik,
• dr Adam Pisarek – I sekretarz,
• mgr Jakub Dziewit – II sekretarz.

Współpraca i Patronaty:

• Teatr Śląski im. St. Wyspiańskiego,
• Laboratorium Kultury.

Informacje Kontaktowe:

• e-mail ogólny: kulturowahistoria@us.edu.pl
• strona konferencji: http://www.thk.us.edu.pl/?page_id=10265 (lub http://www.thk.us.edu.pl => zakładka „Konferencje naukowe”)
• wydarzenie na facebooku: https://www.facebook.com/events/259674807838471/