Kultura i (sub)kultury w dobie internetu

Przydatne informacje
Miasto: 
Legnica
Kraj: 
Polska
Data rozpoczęcia: 
12-05-2016
Zgłoszenia do: 
10-04-2016

Kultura i (sub)kultury w dobie internetu
PWSZ im. Witelona w Legnicy
Koło Naukowe „Alternatywa”
Zespół badawczy „e-metodologia”
Mają zaszczyt zaprosić na ogólnopolską konferencję naukową poświęconą różnym podejściom badawczym i teoretycznym do subkultur oraz szeroko rozumianej kultury współczesnej. Konferencja ma charakter interdyscyplinarny i jest otwarta na uczestnictwo Studentów i Doktorantów.

Artykuły które pozytywnie przejdą recenzje zostaną opublikowane w czasopiśmie „Zeszyty naukowe” wydawanym przez PWSZ im. Witelona w Legnicy (punktacja ministerialna -7 pkt. )

Proponowane obszary wystąpień:

  • Netykieta- zasady savoir vivre w internecie
  • Znaczenie Internetu dla tworzenia i promocji kultury
  • Specyfika komunikacji w społecznościach internetowych
  • Badanie kultur i subkultur w internecie
  • Innowacje w pedagogice i psychologii międzykulturowej
  • Problemy kulturowe i kulturalne w komunikacji zapośredniczonej
  • komputerowo (CMC)
  • Nowe oblicza i problemy kultury

Ostateczny kształt tematyki zostanie ustalony po nadesłaniu zgłoszeń, proponowane obszary proszę traktować jako źródło inspiracji a nie sztywne ramy ograniczające problematykę.


Termin konferencji: 13. V. 2016
Nadesłanie zgłoszeń: – do 10.IV.2016 (temat + abstrakt)
Udział w konferencji jest bezpłatny. Ewentualne opłaty będą obejmować wyłącznie koszt wyżywienia i noclegu dla osób zainteresowanych.

Zgłoszenia proszę wysyłać do sekretarza konferencji Katarzyny Kuźmicz, e-mail: k.kuzmicz8d@gmail.com
Zapraszam!

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Konferencji dr Luba Jakubowska