“Sexual Knowledge and Expertise in Europe’s East, before and after 1945”

Konferencja na Uniwersytecie Masaryka w Brnie: 3-5 czerwca

Przydatne informacje
Miasto: 
Brno
Kraj: 
Czechy
Data rozpoczęcia: 
03-06-2019
Data zakończenia: 
05-06-2019

Dr hab. Agnieszka Kościańska wygłosi wykład przewodni pt. “Orgasmic Path”: Sexologists,  their  patients,  and  transnational flows of ideas in state socialist Poland, a dr Agata Ignaciuk wystąpi z referatem “Marital intercourse is togetherness and parenthood”: Sexual and contraceptive expertise in Polish preparation for Catholic marriage guides in the 1970s

Konferencja jest zorganizowana we współpracy z następującymi instytucjami: Bryn Mawr College, Central European University, University of Exeter i Uniwersytet Warszawski.

Finansowanie zapewnił Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki i Wellcome Trust.