Humor Research Project CONFERENCE

Przydatne informacje
Miasto: 
Sosnowiec
Kraj: 
Polska
Data rozpoczęcia: 
04-04-2019
Data zakończenia: 
05-04-2019
Zgłoszenia do: 
30-11-2018

Doktoranckie Koło Naukowe NEOlinguists działające pod patronatem Instytutu Języka Angielskiego, Instytutu Kultur i Literatur Anglojęzycznych, oraz Instytutu Języków Romańskich i Translatoryki Uniwersytetu Śląskiego ma zaszczyt zaprosić Państwa na konferencję Humor Research Project 2, która odbędzie się w dniach 4 i 5 kwietnia 2019 w Sosnowcu.

Celem konferencji jest umożliwienie wymiany poglądów na temat postrzegania humoru przez pryzmat różnych paradygmatów. Mamy nadzieję, że konferencja Humor Research Project stanie się szansą na przyjrzenie się zjawisku humoru oraz jego interdyscyplinarnemu i uniwersalnemu charakterowi, a także zachęci uczestników do debaty nad miejscem humoru w języku, kulturze i badaniach naukowych. Pragniemy zaprosić wszystkich badaczy do uczestnictwa w tym wydarzeniu, które obejmować będzie perspektywę językoznawczą, (między)kulturową, literaturoznawczą i translatoryczną.

Tematyka konferencji oscylować będzie wokół:
- różnych realizacji humoru w literaturze i tłumaczeniach
- humoru postrzeganym przez pryzmat językoznawstwa
- kulturowych, międzykulturowych i wielokulturowych aspektów humoru
- humoru w analizie dyskursu
- przykładów humoru w badaniach nad mediami i wizualnością
- roli humoru w metodyce i nauczaniu
- znaczenia humoru i śmiechu w poznaniu i interakcji społecznej
- rozważań teoretycznych na temat istniejących badań nad humorem
Zachęcamy także do nadsyłania propozycji związanych z tematyką pokrewną.

Chętnych zapraszamy do wygłaszania 20-minutowych referatów (plus 10 minut na późniejszą dyskusję).
Konferencja będzie podzielona na dwa równoległe panele językowe: jeden w języku angielskim i drugi w językach romańskich (francuski, hiszpański i włoski).

Opłata konferencyjna wynosi 250 PLN / 60 € i obejmuje koszty materiałów konferencyjnych oraz przerwy kawowej. 
Wybrane artykuły będą mogły ukazać się w publikacji pokonferencyjnej.
Opłata nie pokrywa zakwaterowania ani posiłków.
Uczestnictwo bierne (bez referatu) jest bezpłatne.

Mamy przyjemność ogłosić, że następujący wykładowcy zgodzili się wygłosić wykłady plenarne podczas konferencji HRP:
- dr hab. Rafał Borysławski (Uniwersytet Śląski)
- dr Władysław Chłopicki (Uniwersytet Jagielloński)

Wszystkich zainteresowanych wzięciem udziału w konferencji zachęcamy do nadsyłania abstraktów (max. 300 słów) do 30 listopada 2018. Potwierdzenia przyjęcia zgłoszeń zostaną przesłane końcem grudnia 2018.

Zapraszamy do kontaktu pod adresem: neolinguists@gmail.com

Więcej informacji o konferencji i formularz zgłoszeniowy na stronie:
https://annastwora92.wixsite.com/hrp2019


Łączymy serdeczne pozdrowienia i wyrazy szacunku,

Komitet Organizacyjny 
dr Marcin Kuczok
mgr Monika Kołtun
mgr Mateusz Ostalak
mgr Anna Stwora