Społeczność żydowska Szarogrodu i Murafy

Magdalena Zatorska

Widok z cmentarza żydowskiego na cmentarz katolicki. Szarogród. fot. M. Zatorska

Realizowane przeze mnie badania (1) obejmują problematykę pamięci o żydowskich mieszkańcach Szarogrodu i Murafy. Szarogród (ok. 7 tys. mieszkańców) i Murafa (ok. 2,5 tys. mieszkańców), oddalone od siebie o 10 km, stanowiły przed II wojną światową ważne ośrodki życia społecznego podolskich Żydów, a społeczność żydowska w obu miejscowościach stanowiła duży procent mieszkańców. W wyniku mniej represyjnej niż niemiecka okupacji rumuńskiej przeważająca część żydowskich mieszkańców badanych miejscowości przeżyła II wojnę światową. Jednak w latach 80. i 90. XX wieku niemal wszyscy wyjechali do Niemiec, Izraela lub Stanów Zjednoczonych.

 

Jestem główną wykonawczynią grantu, doktorantką w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UW, więcej informacji:
http://etnologia.uw.edu.pl/instytut/ludzie/doktoranci/magdal...

 

Galeria

Powiązane materiały