Fotografie

Jacek Wajszczak

W badaniach w Murafie (1) uczestniczyłem na zaproszenie prof. Magdaleny Zowczak. Wprawdzie byłem tam jedynie podczas ostatniego wyjazdu terenowego, jednak miejsce i temat badań okazały się dla mnie niezwykle interesujące.

Przywieźli przystanek. Fot. J. Wajszczak

Różnorodność postaw wobec religii i pochodzenia oraz zanurzone w ukraińskim krajobrazie i historii praktyki codzienności stały się dla mnie wdzięcznym tematem do przemyśleń i fotograficznych poszukiwań. Ponieważ uważam, że nie da się robić dobrej etnograficznej fotografii bez poznania, wiele czasu spędziłem towarzysząc studentom podczas badań i rozmów z mieszańcami Murafy i okolic. Zagadnienia tożsamości, pamięci, muzyki czy obrzędów magicznych okazały się jednak warte nie jednego wyjazdu, a prawdopodobnie wielu tygodni pracy. Mimo wszystko mam jednak nadzieję, że fotografie, które udało mi się zrobić podczas wyjazdu, wzbogacają nie tylko pod względem estetycznym, ale też merytorycznym wyniki badań.

(1) Badania  realizowane z grantu Narodowego Centrum Nauki “Kultura religijna wobec zmian społecznych. Studium porównawcze społeczności lokalnych (Polska – Ukraina)” (Nr projektu 2011/03/B/HS3/00341) pod kierunkiem prof. dr hab. Magdaleny Zowczak.

Jestem absolwentem Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UW. Moja praca magisterska dotyczyła tematu banalnego nacjonalizmu w Polsce. Naukowo interesuję się również oddolnymi praktykami społecznymi, polityką i alternatywną ekonomią. W swoich badaniach łączę etnografię z wizualnością oraz działaniami animacyjnymi. Zawodowo pracuję jako fotograf i realizator filmów wideo. Prywatnie cyklista i z psem za pan brat.

Galeria

Powiązane materiały