Publikacje
Okładka tytuł Autorsortuj rosnąco Rok wydania
Sztuka Afryki w kolekcjach i badaniach polskich Szafrański S., Kądziela M., Tobota M., Ząbek M. (red.) 2014
Monstruarium Wieczorkiewicz Anna 2009
Film i paradoksy wizualności. Praktykowanie antropologii Sikora Sławomir 2012
Biotransfiguracje - sztuka, życie, polityka Radkowska-Walkowicz Magdalena 2013
Lipowanie. Kultura religijna i tożsamość naddunajskich staroobrzędowców Lipiński Wojciech (red.) 2015
Antropolog wobec współczesności. Tom w darze Profesor Annie Zadrożyńskiej Radkowska-Walkowicz Magdalena, Malewska-Szałygin Anna (red.) 2010
Narodziny człowieka kulturalnego Kształtowanie się klasy średniej w Szwecji XIX i XX wieku Frykman Jonas, Lőfgren Orvar

tłum. Sokół Grzegorz

2007
To przecież musi nieść jakieś znaczenie Sławomir Sikora 2014
Święta krew, święty czas, święci ludzie. Historia i mitologia Ewangelicznych Chrześcijan Świętych Syjonistów (Muraszkowców) Chmielewska Justyna 2009
Postsocialism as a Diagnostic Tool. Common-Sense Concepts of Power and State in Southern Poland Malewska-Szałygin Anna 2012
Pany i chamy w Cepelii Klekot Ewa 2013
Sustainable Development in Sub-Saharan Africa Ząbek Maciej (red.) 2015
Centrum na peryferiach. Monografia społeczności lokalnej Ejszyszek i okolic na Wileńszczyżnie Perzanowski Andrzej (red.) 2005
Refleksje na temat badań terenowych w Maroku Rabinow Paul

tłum. Sikora Sławomir, Dudek Karolina

2010
Who Can be a True Pole? On Gender Panic Agnieszka Kościańska 2014
Zanikające granice Antropologizacja nauki i jej dyskursów Sikora Sławomir (red.), Pomieciński Adam (red.) 2009
Afryka Roucha. Mimikra – podmiotowość – sprawczość Sikora Sławomir 2012
Memory accommodating different layers of human lives cut through by the thick deposit of ashes... An Interview with Ewa Klekot Klekot Ewa 2013
Prestige and alcohol in South Mexican fiesta: drinking with saint patrons in the central valleys of Oaxaca Joanna Jadwiga Zamorska 2015
Ajdyn znaczy księżyc. Narody południowej Syberii Smyrski Łukasz 2008

Strony