Publikacje
Okładka tytuł Autorsortuj malejąco Rok wydania
Dyskusja wokół książki Mateusza Laszczkowskiego w czasopiśmie Central Asian Affairs 2018
Doświadczenie in vitro. Niepłodność i nowe technologie reprodukcyjne w perspektywie antropologicznej Radkowska-Walkowicz Magdalena 2013
Horyzonty antropologii kultury. Tom w darze dla Profesor Zofii Sokolewicz Wasilewski J. (red.), Zadrożyńska A. (red.), Bruczkowska A. 2005
"I Was Worse Or Somehow Different?: Ethnographic explorations of the taboo and stigma of cancer in Poland Wierciński Hubert 2015
Post-Socialist or Post-Peasant? Reflection on Mountain-Dwellers' Image of the State and the Authorities Malewska-Szałygin Anna 2012
Rolnicze strategie pracy i przetrwania. Studium z antropologii ekonomicznej Amanda Krzyworzeka 2014
Damy i galanci. O polskich zwyczajach towarzyskich Zadrożyńska Anna 2004
Artykuły pracowników i studentów IEiAK UW LUD Vol 101 2017
Traumatic masculinities: the gendered geographies of Georgian IDPs from Abkhazia Grabowska Magdalena, P. Kabachnik, J. Regulska et. al. 2013
Regiony, granice, rubieże. Tom w darze dla Profesora Mariana Pokropka Waszczyńska Katarzyna (red.), Mróz Lech (red.) 2005
Empowering Files: Secret Police Records and Life Narratives of Former Political Prisoners of the Communist Era in Poland Witeska-Młynarczyk Anna 2015
Netart: reinkarnacje Cichocki Piotr 2012
Etnografie biomedycyny Radkowska-Walkowicz Magdalena, Wierciński Hubert 2014
Niemiecka interwencja militarna na Ukrainie w 1918 r. Mędrzecki Włodzimierz 2000
Social Justice, Hegemony, and Women’s Mobilizations [in: Postcommunism from Within Social Justice, Mobilization, and Hegemony] Grabowska Magdalena, Regulska Joanna 2013
Dzieje Cyganów - Romów w Rzeczypospolitej, XV-XVIII w. Mróz Lech 2000
Problematyka białoruska w prasie francuskiej - na przykładzie „Le Monde diplomatique” Waszczyńska Katarzyna 2015
A Female Anthropologist. Knowledge Determined by Gender Bielenin-Lenczowska Karolina 2012
Pośród chaosu. Antropologiczne refleksje nad współczesnością Zadrożyńska Anna (red.) 2011
Co słychać na Podhalu. Tradycja we współczesności Małanicz-Przybylska Maria (red.) 2014

Strony