Publikacje
Okładka tytuł Autorsortuj malejąco Rok wydania
Kategoria "sensualizmu" i nierozróżnialności na przykładzie "cudotwórczej" ikony św. Menasa w bułgarskim monasterze w Obriadowci. Rewizja inspirowana prawosławną teologią ikony Magdalena Lubańska 2014
Religijność chrześcijan obrządku wschodniego na pograniczu polsko-ukraińskim Lubańska Magdalena red. 2007
Antropologia polityczna: 1940–2010 Malewska-Szałygin Anna 2012
Artykuły pracowników i studentów IEiAK UW LUD Vol 101 2017
Traumatic masculinities: the gendered geographies of Georgian IDPs from Abkhazia Grabowska Magdalena, P. Kabachnik, J. Regulska et. al. 2013
Empowering Files: Secret Police Records and Life Narratives of Former Political Prisoners of the Communist Era in Poland Witeska-Młynarczyk Anna 2015
Wizje kultury własnej, obcej i wspólnej w sytuacji konfliktu Wieczorkiewicz Anna (red.), Kostaszuk-Romanowska M (red.) 2009
The creation of “monsters”: the discourse of opposition to in vitro fertilization in Poland Radkowska-Walkowicz Magdalena 2012
Rolnicze strategie pracy i przetrwania. Studium z antropologii ekonomicznej Amanda Krzyworzeka 2014
W cieniu drzewa wiar. Studia nad kulturą religijną na pograniczach Slaviae Orthodoxae Zowczak Magdalena red. 2009
Widz wolny czy bezwolny? w: Media wolne czy bezwolne? Malewska-Szałygin Anna 2011
Social Justice, Hegemony, and Women’s Mobilizations [in: Postcommunism from Within Social Justice, Mobilization, and Hegemony] Grabowska Magdalena, Regulska Joanna 2013
Problematyka białoruska w prasie francuskiej - na przykładzie „Le Monde diplomatique” Waszczyńska Katarzyna 2015
Suwalszczyzna. Świat pogranicza (album) Pokropek Marian 2009
Nowoczesność i globalizacja na północnym Podlasiu. Perspektywa etnograficzna Cichocki Piotr, Patzer Helena (red.) 2012
Etnografie biomedycyny Radkowska-Walkowicz Magdalena, Wierciński Hubert 2014
Sąsiedztwo w obliczu konfliktu. Relacje społeczne i etniczne w zachodniej Macedonii — refleksje antropologiczne Bielenin-Lenczowska Karolina 2009
Prolegomena do etnografii „pomników historii i kultury narodowej”. Dziedzictwo jako wymiar nowoczesnej historyczności Klekot Ewa 2011
Granica ze sznurka, granica z kamienia... Między magią, pamięcią a pragmatyzmem [w: Ethnos et potentia. Interdyscyplinarność w polskiej etnologii] Mróz Lech 2013
ROMA-GYPSY PRESENCE IN THE POLISH-LITHUANIAN COMMONWEALTH 15th-18th Centuries Mróz Lech 2015

Strony