Publikacje
Okładka tytuł Autorsortuj malejąco Rok wydania
Antropologiczne wymiary kultu maryjnego Zowczak Magdalena 2012
Doświadczenie in vitro. Niepłodność i nowe technologie reprodukcyjne w perspektywie antropologicznej Radkowska-Walkowicz Magdalena 2013
"I Was Worse Or Somehow Different?: Ethnographic explorations of the taboo and stigma of cancer in Poland Wierciński Hubert 2015
Wiedza potoczna o sprawach publicznych. Rozmowy o władzy lokalnej w wybranej gminie mazurskiej w latach 1994-1995 Malewska-Szałygin Anna 2002
Striking Roots in Soil Unknown. Post-War Transformations of Cultural Landscape of Former German Towns in Poland Borkowska Barbara 2011
Rolnicze strategie pracy i przetrwania. Studium z antropologii ekonomicznej Amanda Krzyworzeka 2014
Artykuły pracowników i studentów IEiAK UW LUD Vol 101 2017
Zielnik świętowań polskich Zadrożyńska Anna, Braun Krzysztof 2003
Amazonki na wojennej ścieżce - w jaki sposób narracją o działaniu i działaniem o charakterze narracji można pokonać raka? Wierciński Hubert 2012
Traumatic masculinities: the gendered geographies of Georgian IDPs from Abkhazia Grabowska Magdalena, P. Kabachnik, J. Regulska et. al. 2013
Empowering Files: Secret Police Records and Life Narratives of Former Political Prisoners of the Communist Era in Poland Witeska-Młynarczyk Anna 2015
Wyobrażenia o państwie i władzy we wsiach nowotarskich 1999-2005 Malewska-Szałygin Anna 2008
O bóstwach płodności albo o kultach fallicznych u dawnych i współczesnych Delaure Jacques-Antoine

tłum. Skrzypek Marian

2009
Etnografie biomedycyny Radkowska-Walkowicz Magdalena, Wierciński Hubert 2014
Ludowe obrzędy i podania. Etnograficzne i folklorystyczne studia porównawcze wsi polskiej i macedońskiej Zadrożyńska Anna, Wrocławski Krzysztof, Vrazinowski Tomas 2002
Polityka dostępu, estetyka cytatu. Po raporcie >>Obiegi kultury Cichocki Piotr 2012
Social Justice, Hegemony, and Women’s Mobilizations [in: Postcommunism from Within Social Justice, Mobilization, and Hegemony] Grabowska Magdalena, Regulska Joanna 2013
Problematyka białoruska w prasie francuskiej - na przykładzie „Le Monde diplomatique” Waszczyńska Katarzyna 2015
Between Tradition and Postmodernity. Polish Ethnography at the Turn of the Millenium Mróz Lech (red.), Sokolewicz Zofia (red.) 2003
W Warszawie i nie tylko. Migawki z antropologii miasta Kuczyńska-Skrzypek Anna red. 2011

Strony