Życie w dwóch światach. Tożsamość współczesnych Romów

Godlewska-Goska Marta, Justyna Kopańska

Spis treści

ss. 458, format B5

ISBN: 978-83-7181-697-0

Strona Wydawnictwa DiG

Seria Studia Ethnologica

Na książkę składają się dwa dopełniające się teksty dotyczące współczesnych Romów. Powstały one na podstawie badań prowadzonych wśród zamieszkujących Polskę Romów z grup: Polska Roma, Lowari oraz Romowie Karpaccy. Pierwszy analizuje zjawisko romskiego ruchu narodotwórczego oraz zmiany zachodzące współcześnie w procesie budowania tożsamości u Cyganów. Drugi szczegółowo opisuje kwestie związane z życiem kobiet romskich, ich rolami społecznymi, a także z „romskością” i skalaniami.

Seria wydawnicza 
Studia Ethnologica
Rok wydania 
2011