Horyzonty antropologii kultury. Tom w darze dla Profesor Zofii Sokolewicz

Wasilewski J. (red.), Zadrożyńska A. (red.), Bruczkowska A.

Spis treści

Strona Wydawnictwa DiG

ISBN: 83-7181-370-8

ss. 396, format B5

Jest to tom, na który złożyły się artykuły wielu autorów w różnym stopniu związanych z Instytutem Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego. Do tego grona należą i absolwenci sprzed lat dawnej Katedry Etnografii, dziś działający w różnych naukowych instytucjach w Polsce, albo rozrzuceni po świecie. Oni to właśnie są żywą księgą historii naszej nauki, a artykuły tego tomu — śladem dziejów warszawskiej etnografii i etnologii, potem także antropologii kulturowej. Jednocześnie jest to książka wydana z okazji jubileuszu siedemdziesięciolecia etnologii na Uniwersytecie Warszawskim.

Rok wydania 
2005