mgr
Wika
Krauz
doktorantka
Studia doktoranckie 
Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych

Antropolożka i animatorka kultury, absolwentka IEiAK UW, ilustratorka

Obszary zainteresowań

antropologia płci i seksualności, sportu, twarzy i ciała, socjologia i antropologia medycyny, feminizm, badania w działaniu, sztuka ze społecznością, autoetnografia

Doświadczenie badawcze i dydaktyczne

od 2019
Realizacja badań (auto)etnogaficznych do pracy doktorskiej „Twarz po urazie – piętno, piękno, medycyna. Perspektywa antropologiczna"
(promotora: dr hab. Magdalena Radkowska-Walkowicz)

2016-2018
Realizacja badań etnograficznych w Warszawie na temat żeńskiej piłki nożnej oraz (nie)równości płci w sporcie
Praca magisterska: „Boisko do nogi było dla chłopaków. Opór i tożsamość płciowa zawodniczek amatorskiej ligi piłki nożnej”
(promotora: dr hab. Magdalena Radkowska-Walkowicz)

2014
Realizacja badań etnograficznych w Kałuszynie w ramach projektu „Niematerialne dziedzictwo kulturowe: lokalne zasoby i ich wykorzystanie” / praktyki w ramach zajęć prowadzonych przez dr Tadeusza Baraniuka

2013-2014
Realizacja badań etnograficznych i działania ze społecznością na Radomszczyźnie w ramach projektu „Lokalne wymiary uczestnictwa w kulturze i animacja kultury. Etnograficzne badania w działaniu” / laboratorium etnograficzne prowadzone przez dr hab. Tomasza Rakowskiego i dr Maję Dobiasz
Praca licencjacka: „Przemiany wzorców kobiecości na szydłowieckich wsiach" (promotora: dr Renata Hryciuk)

Publikacje

2019
LUD – Organ Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego i Komitetu Nauk Etnologicznych
Artykuł: „Safe space czy heterotopia? O żeńskiej piłce nożnej w perspektywie antropologicznej"
(MNiSW 40 pkt)

Projekty badawcze

2019
Realizacja artystyczno-badawczego projektu ze społecznością „Piłkarzy(n)ki" w ramach akademii artystycznej „Sąsiedztwo – granice bliskości. Queerowy demontaż" / Poznań – Scena Robocza
(kuratora: Agnieszka Różyńska)

2016
Współpraca badawcza w projekcie „Performanse wspólne” – „Przychodnia” Łukasza Surowca / Poznań – Fundacja Mały Dom Kultury
 

Kontakt

wika.krauz@uw.edu.pl