mgr
Robert
Statkiewicz
doktorant
Studia doktoranckie 
Wydział Historyczny UW

Przygodę z etnologią rozpocząłem w 2011 roku. Przez dwa kolejne lata byłem członkiem grupy badawczej, prowadzonej przez dr hab. Karolinę Bielenin-Lenczowską. Naszym celem była próba stworzenia współczesnej monografii jednego z regionów Macedonii - Porecza. Prowadzone przeze mnie badania skupiały się na ukazaniu ciągłości i zmiany tradycji w kontekście lokalnych praktyk magicznych (wróżenia z kawy, leczenia słowem) poprzez biografię lokalnej znachorki - Rizy.

W 2014 roku zacząłem studia magisterskie na kierunku etnologia i antropologia kulturowa w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej oraz na kierunku bioetyka w Instytucie Filozofii. Tym razem skupiłem się na jednej z warszawskich imprez cyklicznych - WIXAPOL S.A., a raczej na osobach bawiących się na niej i tworzących ją. W pracy starałem się ukazać związki między kulturą a procesami kognitywnymi oraz ich wzajemne oddziaływanie na siebie. 

Od 2016 roku mam przyjemność kontynuować naukę i ulepszać swój warsztat etnograficzny, zarówno jako doktorant oraz badacz i animator w Bemowskim Centrum Kultury. 

Obszary zainteresowań

neuroantropologia i antropologia kognitywna, antropologia zmysłów, antropologia ciała, fenomenologia, antropologia poza uczelnią, filozofia umysłu, antropologia medyczna, metodologia nauk społecznych, popularyzacja nauki. 

Doświadczenie badawcze i dydaktyczne

Października 2018 - Research Executive w Spark & Mortar

Lipiec 2016 - obecnie - główny specjalista ds. animacji kultury, etnograf i ewaluator w Bemowskim Centrum Kultury

Maj 2018 - prowadzenie warsztatów z diagnozy lokalnej i interwencji dla studentów Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza 

Kwiecień 2018 - prowadzenie warsztatów z diagnozy lokalnej i interwencji dla studentów Akademii Pedagogiki Społecznej im. Marii Grzegorzowskiej

Grudzień 2017 - udział w warsztatach wypracowujących rozwiązanie problemów aplikacji Kanarek z agencją badawczą Cogision

Listopad-Grudzień 2017 - prowadzenie części warsztatowej zajęć Antropologia stosowana (prowadzonych rzez dr. Huberta Wiercińskiego).

Wrzesień 2017 - facilitowanie grupy roboczej Edukacja kulturalna jest istotna podczas II Mazowieckiego Konwentu Animatorów

Wrzesień 2017 - współprowadzenie (wraz z Anną Sadowską) warsztatów Instytucja kultury zaangażowana społecznie dla uczestniczek i uczestników IV edycji Muzealnego think-tanku: Muzeum zaangażowane społecznie organizowanego przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN

Marzec 2017 - poprowadzenie warsztatów dot. metod ewaluacji dla studentek i studentów specjalizacji Animacja Kultury w Instytucie Kultury Polskiej

Wrzesień 2016 - Praca magisterska Próba antropologicznego portretu imprezy cyklicznej WIXAPOL S.A.

Marzec 2016 - przeprowadzenie wywiadów etnograficznych na potrzeby tworzonego przez uczelnianą organizacje studencką Queer UW raportu Sytuacja osób LGBTQ studiujących na UW

2014-2016 - Badania skupiające się wokół odczuć i wrażeń osób uczęszczających na warszawski cykl imprezowy WIXAPOL S.A.

Lipiec 2014 - Praca licencjacka Baba Riza. Ciągłośc i zmiana tradycji w kontekście praktyk magicznych na Poreczu w Macedonii

2012-2013 - uczestnictwo w laboratorium etnograficznym Macedońskie Porecze 80 lat po Józefie Obrębskim realizowanego w ramach grantu Macedońskie Porecze w 80 lat po badaniach Józefa Obrębskiego. Antropologiczne studium ciągłości i zmiany pod kierownictwem dr hab. Karoliny Bieleni-Lenczowskiej.

Publikacje

Pierzyć się na beton, "Jelonek - pismo mieszkańców osiedla Przyjaźń", 3(4)/2016

One practice, several methods: Fortune-telling with coffee grounds in Poreče, Macedonia – past and present [w:] Anthropology of continuity and change. Macedonian Poreče 80 years after Józef Obrębski’s research, red. Karolina Bielenin-Leczkowska, Instytut Slawistyki PAN, Warszawa: 2015

 

Konferencje, seminaria, wykłady gościnne

Czerwiec 2018 - przewodnik i uczestnik 28TH INTERNATIONAL NETWORK FOR URBAN RESEARCH AND ACTION, Warsaw

Czerwiec 2018 - udział w konferencji Architektura informacji jako dyscyplina akademicka (AIDA) z referatem Od totemów do etykiet internetowych. Etnografia i antropologia jako narzędzia badania architektury informacji, Kraków.

Maj 2018 - organizacji i udział w knferencji Skąd ciało wiedziało? Ucieleśnienie w naukach kognitywnych i społecznych z referatem Etnografia w badaniu synestezji czyli: skąd ten pomysł, po co i dlaczego "coca-cola" się nie świeci?, Warszawa

Kwiecień 2018 - udział w III NieKongresie Animatorów Kultury, Poznań.

Grudzień 2017 - udział w konferencji Kultura (w) danych

Październik 2017 - udział w międzynarodowej konferencji Between the Worlds: People, Spaces and Rituals z referatem Emotions in Motion. How Music and Ritual Could Shape Consciousness – Case of Warsaw Rave Party Cycle WIXAPOL S.A.

Pażdziernik 2017 - udział w Ogólnopolskiej konferencji studencko-doktoranckiej Język - umysł - poznanie z referatem Kiedy język to za mało. Fenomenologiczne podejście do warsztatu etnograficznego i związane z tym refleksje.

Wrzesień 2017 - udział w 3rd INTERNATIONAL CONFERENCE INTERDISCIPLINARY CULTURAL GROUP RESEARCH:
Youth Subcultures, Worldviews and Lifestyles
z referatem Research with Body and Movement. Example of Interdisciplinary
Research of Youth in Case of Rave Party Cycle in Poland.

Wrzesień 2017 - udział w II Mazowieckim Kongresie Animatorów

Czerwiec 2017 - udział w konferencji Evaluation that matters. Ways to improve public policies.

Czerwiec 2017 - udział w konferencji Architektoniczna EduAkcja Warszawy

Styczeń 2017 - udział w I. Zjeździe Kulturalnych Edukatorów

Czerwiec 2016 - udział w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Socjologia ciała w Polsce. Stan subdyscypliny, jej perspektywy i wyzwania z referatem Dostosowując siebie. Cieleność i emocje w kontekście warszawskiego cyklu imprezowego WIXAPOL S.A.

Maj 2016 - udział w X Międzyuczelnianej Konferencji Antropologicznej Etnograficzny konkret – materialność i doświadczenie w antropologii z referatem Zmieniając siebie dla imprezy. Odczucia bywalców i bywalczyń warszawskiego cyklu imprezowego WIXAPOL S.A.

Kwiecień 2016 - uczestnictwo w konferencji Border Crossing, Zagrzeb.

Październik 2015 - czynny udział w zjezdzie Ethnology Without Borders; prezentacja wyników badań przeprowadzonych w ramach pracy licencjackiej oraz magisterskiej, a także udział w warsztatach naukowych.

Kwiecień 2015 - udział w IX Międzyuczelnianej Konferencji Antropologicznej Teren nieoczywisty w antropologii z referatem Czy można wróżyć z kawy rozlanej po Internecie? Media w badaniu praktyk magicznych na Poreczu w Macedonii.

Nagrody i stypendia

Kwiecień 2016 - stypendiu przyznane z programu CEEPUS w Odsjek za Etnologiju i Kulturnu Antropologiu na Uniwersytecie w Zagrzebiu.

Członkostwo w organizacjach

2018 - Członek Inderdyscyplinarnego Koła Naukowego MedTech
2018 - Członek Wydziałowej Rady Doktorantów Wydziału Historycznego UW
2016 - 2017 - Prezes Interdyscyplinarnego Koła Naukowego Antropologii Publicznej i Zaangażowanej (IKNAPiZ)

Kontakt

robertstatkiewicz@student.uw.edu.pl
Dyżury 

kontakt e-mail.