mgr
Rafał
Rukat
doktorant
Studia doktoranckie 
Wydział Historyczny UW