mgr
Oskar
Lubiński
doktorant

Urodzony 11 września 1990 roku w Wyrzysku, absolwent Filologii Iberyjskiej oraz Etnologii i Antropologii Kulturowej UW. W latach 2014-2016 prowadził badania terenowe na Kubie na temat małych rodzinnych przedsiębiorstw organizowanych wokół turystyki. Obecnie zajmuje się problematyką gentryfikacji Hawany.

Obszary zainteresowań

Ameryka Łacińska, antropologia ekonomiczna, antropogia miasta, audiowizulaność w kulturze, ruchy społeczne

Publikacje

2014 Not exotic enough? Implications of the Duality of Cuban Foodways on the Tourist Market, Maska, nr 24, (współautorka: Ruxandra Ana).

Konferencje, seminaria, wykłady gościnne

11.2016 - MAKAT 4. The Anthropology of Encounters: Hospitality and intimacy – space and materiality as mediators of encounter

07.2016 - EASA 2016, Mediolan: Home as a commodified tourist attraction: the case of Cuban casas particulares
06.2015 - SIEF 2015, Zagrzeb: Cuban heritage tourism and private businesses: surviving in a subsistence economy?

11.2014 - III Congreso Internacional Sobre el Caribe, Yosoyelotro, Universidad Carlos III, Madryt: Economia sumergida en Cuba: estrategias frente al desarrollo de la industria turística

05.2014 - 12th International Border Crossings Conference, Border Crossings Network, Uniwersytet Belgradzki: Cuban casas particulares – the staged authenticity of spaces for intercultural contact

 

Członkostwo w organizacjach

EASA, IKNAPiZ

Kontakt

o.lubinski@student.uw.edu.pl