mgr
Iga
Kowalska
doktorantka
Studia doktoranckie 
etnologia

Absolwentka bioetyki na UW. Pisze, podróżuje, zajmuje się public relations.

Obszary zainteresowań

antropologia ciała, antropologia dojrzewania, antropologia dzieciństwa, antropologia medycyny, etyka leczenia zaburzeń odżywiania, bioetyka, literatura

Doświadczenie badawcze i dydaktyczne

2014–2015: badania etnograficzne z młodymi kobietami chorymi na anoreksję do pracy magisterskiej pt. „Nasycone głodem. Leczenie anoreksji w ujęciu etnograficznym i bioetycznym” napisanej pod kierunkiem dr hab. Magdaleny Radkowskiej-Walkowicz

Obecnie: badania z obszaru antropologii ciała i dojrzewania w ramach Projektu Dziewczyny: http://childhoods.uw.edu.pl/projekt-dziewczyny/

 

 

Publikacje

2019: LUD. Organ Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego i Komitetu Nauk Etnologicznych PAN, wraz z mgr Antoniną Stasińską

Artykuł: ,,Dyskurs biomedyczny a doświadczenie pacjentów. Anoreksja w ujęciu antropologicznym" 

Pozanaukowe:

Magazyn Kontakt (2019) 

Artykuł: ,,Sama to sobie zrobiłaś. Społeczne postrzeganie osób z zaburzeniami odżywiania"

Magazyn Kontakt (2019) Tekst o etycznych wyzwaniach, stojących przed podróżującymi po świecie

Artykuł: ,,Nie zbawisz świata podróżą swoją"

Onet.pl (2018) Reportaż o leczeniu anoreksji w Polsce

Artykuł: ,,Sałata wkładana do uszu, masło wcierane pod włosy – życie na oddziale leczenia anoreksji i bulimii"

Projekty badawcze

Konferencje, seminaria, wykłady gościnne

2019: Referat na ogólnopolskiej konferencji naukowej ,,Macierzyństwo. Antropologiczna opowieść" w Muzeum Etnograficznym im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu:

Tytuł referatu: Macierzyństwo i medycyna. Rola i doświadczenie matek w procesie leczenia anoreksji

2018: Referat na ogólnopolskiej konferencji naukowej ,,Autodestrukcja. Sytuacje graniczne we współczesnej kulturze" w Kolegium Artes Liberales UW, wraz z mgr Antoniną Stasińską

Tytuł referatu: Demedykalizacja anoreksji – dyskurs, a doświadczenie. Perspektywa autoetnograficzna, etnograficzna, bioetyczna

Nagrody i stypendia

2015: Nagroda specjalna za pierwszą pracę magisterską na kierunku bioetyka w Polsce (Instytut Filozofii, Uniwersytet Warszawski)

Kontakt

igateresa.k@gmail.com