mgr Iga Kowalska

doktorantka
Studia doktoranckie 
etnologia

Kontakt

igateresa.k@gmail.com

Absolwentka bioetyki na UW. Pisze, podróżuje, zajmuje się public relations.

Obszary zainteresowań

antropologia ciała, antropologia dojrzewania, antropologia dzieciństwa, antropologia medycyny, etyka leczenia zaburzeń odżywiania, bioetyka, literatura

Doświadczenie badawcze i dydaktyczne

2014–2015: badania etnograficzne z młodymi kobietami chorymi na anoreksję do pracy magisterskiej pt. „Nasycone głodem. Leczenie anoreksji w ujęciu etnograficznym i bioetycznym” napisanej pod kierunkiem dr hab. Magdaleny Radkowskiej-Walkowicz

Obecnie: badania z obszaru antropologii ciała i dojrzewania w ramach Projektu Dziewczyny: http://childhoods.uw.edu.pl/projekt-dziewczyny/

 

 

Publikacje

2019: LUD. Organ Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego i Komitetu Nauk Etnologicznych PAN, wraz z mgr Antoniną Stasińską

Artykuł: ,,Dyskurs biomedyczny a doświadczenie pacjentów. Anoreksja w ujęciu antropologicznym" 

Pozanaukowe:

Magazyn Kontakt (2019) 

Artykuł: ,,Sama to sobie zrobiłaś. Społeczne postrzeganie osób z zaburzeniami odżywiania"

Magazyn Kontakt (2019) Tekst o etycznych wyzwaniach, stojących przed podróżującymi po świecie

Artykuł: ,,Nie zbawisz świata podróżą swoją"

Onet.pl (2018) Reportaż o leczeniu anoreksji w Polsce

Artykuł: ,,Sałata wkładana do uszu, masło wcierane pod włosy – życie na oddziale leczenia anoreksji i bulimii"

Projekty badawcze

Konferencje, seminaria, wykłady gościnne

2019: Referat na ogólnopolskiej konferencji naukowej ,,Macierzyństwo. Antropologiczna opowieść" w Muzeum Etnograficznym im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu:

Tytuł referatu: Macierzyństwo i medycyna. Rola i doświadczenie matek w procesie leczenia anoreksji

2018: Referat na ogólnopolskiej konferencji naukowej ,,Autodestrukcja. Sytuacje graniczne we współczesnej kulturze" w Kolegium Artes Liberales UW, wraz z mgr Antoniną Stasińską

Tytuł referatu: Demedykalizacja anoreksji – dyskurs, a doświadczenie. Perspektywa autoetnograficzna, etnograficzna, bioetyczna

Nagrody i stypendia

2015: Nagroda specjalna za pierwszą pracę magisterską na kierunku bioetyka w Polsce (Instytut Filozofii, Uniwersytet Warszawski)