mgr Anna Chowaniec-Rylke

doktorantka

Obszary zainteresowań

antropologia medyczna, społeczne konteksty chorób o podłożu genetycznym, poczucie tożsamości etnicznej, konflikty etniczne

Doświadczenie badawcze i dydaktyczne

2011-2013 - badania dotyczące poczucia etnicznej tożsamości mieszkańców pogranicza spisko-podhalańskiego zrealizowane w ramach laboratorium "Nowoczesność i tradycja w kluturze współczesnych mieszkańców Podhala" prowadzonego przez mgr Marię Małanicz-Przybylską. 

Praca licencjacka pt. "<<Ftóry Panu Bogu nie wyseł, rzucał za rzekę>> - narracje o spisko-podhalańskim pograniczu", promotor dr Wojciech Lipiński.

2014-2015 - badania dotyczące narracji matek dzieci z zespołem Downa.

Praca magisterska pt. "Zespół Downa. Doświadczenie matek i negocjacje z nowoczesnością", promotor dr hab. Magdalena Radkowska-Walkowicz.

Publikacje

„Czy da się wyleczyć zespół Downa? Odnajdywanie sprawczości w systemie biomedycznym przez rodziców osób z zespołem Downa.”; Zeszyty Etnologii Wrocławskiej, nr 2016/2(25), MNiSW lista B, 7 pkt

„Choroby rzadkie - perspektywa antropologiczna.” [w:] Oblicza choroby w czasach płynnej nowoczesności, red. E. Nowicka-Sroczyńska, S. Latocha, T. Siemiński, Łódź-Bytów 2016

„Nigdy do końca zdrowi, nigdy dość chorzy. Doświadczenia rodziców dzieci chorych na LCHADD” [w:] Dzieci i zdrowie. Wstęp do childhood studies, red. Magdalena Radkowska-Walkowicz, Maria Reimann, Oficyna Naukowa 2018

Projekty badawcze

2016-2018 - wykonawca w projekcie pt. "Społeczne i kulturowe wymiary chorób rzadkich na przykładzie niedoboru LCHAD. Studium porównawcze Polski i Finlandii" (grant NCN OPUS, nr projektu 2015/17/B/HS3/00107), kierownik grantu: dr Małgorzata Rajtar. 

2018-2020 - główny wykonawca w projekcie ”Rzadkie choroby metaboliczne – studium antropologiczne”, finansowanie w ramach programu „Zwiększenie mobilności doktorantów UW”, w ramach Programu zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach PO WER, ścieżka 3.5

Konferencje, seminaria, wykłady gościnne

Referat p.t.: „LCHAD Poland – Role of the internet in case of rare disease”, Family Support Groups in Diverse Settings conference, 10.05.2017, King’s College London

Referat p.t.: „Hidden disease – institutional blind spot”, 2017 Biennial Conference of the EASA Medical Anthropology Network - “Bodies in Transition: Power, Knowledge and Medical Anthropology”, 5-7.07.2017, University of Lisbon

Referat p.t.: „Can food be considered a medicine”, Emerging and New Researchers in the Geographies of Health & Impairment conference, 18-19.06.2018, University of Bristol

Referat p.t.: „Is food a medicine. Economic challenges in the case of rare metabolic disorder”, Valuing health. Biennial Conference of the Edinburgh Centre for Medical Anthropology, Edinburgh Centre for Medical Anthropology & Royal Anthropological Institute, 4-5.10.2018, Edinburgh

Referat p.t.: „A state ‘in between’. The experiences of rare disease patients in Poland”, Vienna Anthropology Days conference, Institute for Social Anthropology, Austrian Academy of Sciences, Weltmuseum Wien, Department of Social and Cultural Anthropology,19-22.09.2018, University of Vienna

Referat p.t.: „I am afraid of my own child. Autoetnographic reflections on reproductive decisions.”, Subjectivities and afflictions: Agency, health systems and the politics of/for life, X Medical Anthropology at Home (MAAH) Conference, Medical Anthropology Research Centre & Universitat Rovira i Virgili, 18-21.10.2018, Poblet

Referat p.t.: „Czy da się wyleczyć zespół Downa? Antropologiczne rozważania o sprawczości jednostki w systemie biomedycznym”, X Miedzyuczelniana Konferencja Antropologiczna "Etnograficzny konkret - materialność i doświadczenie w antropologii", Koło Naukowe Etno, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego, 13-15.05.2016

Referat p.t.: „Czy żyjemy w tej samej rzeczywistości? Dorosłość a zespół Downa”, konferencja „Wykluczenia”, Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 16-17.05.2016

Referat p.t.: „Choroby rzadkie - perspektywa antropologiczna”, IV Jesienne Warsztaty Antropologiczne „Oblicza choroby w czasach płynnej nowoczesności”, Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie, 8-10.2016

Referat p.t.: "Landrynki i jogurt 0%. Rozwój rynku a dieta w rzadkiej chorobie metabolicznej na przykładzie niedoboru LCHAD”, XI Międzyuczelniana Konferencja Antropologiczna „Food Studies. Kultura, polityka i ekonomia jedzenia”, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 24-25.05.2017

Referat p.t.: „Transhumanizm, eksperymentalne technologie medyczne a dobro pacjenta - studia przypadków”, konferencja „Transhumanizm - Idee, Strategie, Wątpliwości”, Instytut Filozofii Uniwersytwtu Warszawskiego, 9.12.2017

Referat p.t.: „Nie dość inny Inny”, konferencja „Inność, obcość, norma”, Instytut Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego i czasopismo Eryda, 10.03.2018

Referat p.t.: „Dzienniczek drugich śniadań. Granice tajemnicy w przypadku rzadkiej choroby metabolicznej", konferencja „Tajemnice, przemilczenia, niedopowiedzenia, O czym się mówi i nie mówi dzieciom?”, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego i Interdyscyplinarny Zespół Badań nad Dzieciństwem, 15.06.2018

 

 

Nagrody i stypendia

Wyróżnienie pracy magisterskiej w XXI Edycji Konkursu prac magisterskich im. J.J.Lipskiego, organizowanego przez Otwartą Rzeczpospolitą Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

2019-2012 - stypendium The Visegrád Anthropologists’ Network October 2017 w Max Planck Institute of Social Anthropology

 

 

Członkostwo w organizacjach

European Association of Social Anthropologists