mgr
Anna
Chowaniec-Rylke
doktorantka

Obszary zainteresowań

antropologia medyczna, społeczne konteksty chorób o podłożu genetycznym, poczucie tożsamości etnicznej, konflikty etniczne

Doświadczenie badawcze i dydaktyczne

2011-2013 - badania dotyczące poczucia etnicznej tożsamości mieszkańców pogranicza spisko-podhalańskiego zrealizowane w ramach laboratorium "Nowoczesność i tradycja w kluturze współczesnych mieszkańców Podhala" prowadzonego przez mgr Marię Małanicz-Przybylską. 

Praca licencjacka pt. "<<Ftóry Panu Bogu nie wyseł, rzucał za rzekę>> - narracje o spisko-podhalańskim pograniczu", promotor dr Wojciech Lipiński.

2014-2015 - badania dotyczące narracji matek dzieci z zespołem Downa.

Praca magisterska pt. "Zespół Downa. Doświadczenie matek i negocjacje z nowoczesnością", promotor dr hab. Magdalena Radkowska-Walkowicz.

Publikacje

"Ftóry Panu Bogu nie wyseł, rzucał za rzekę" - narracje o spisko-podhalańskim pograniczu [w:] Co słychać na Podhalu. Tradycja we współczesności, praca zbiorowa pod red. Marii Małanicz-Przybylskiej, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2014

Projekty badawcze

2016-2018 - wykonawca w projekcie pt. "Społeczne i kulturowe wymiary chorób rzadkich na przykładzie niedoboru LCHAD. Studium porównawcze Polski i Finlandii" (grant NCN OPUS, nr projektu 2015/17/B/HS3/00107), kierownik grantu: dr Małgorzata Rajtar.