mgr
Anna
Chowaniec-Rylke
doktorantka

Obszary zainteresowań

antropologia medyczna, społeczne konteksty chorób o podłożu genetycznym, poczucie tożsamości etnicznej, konflikty etniczne

Doświadczenie badawcze i dydaktyczne

2011-2013 - badania dotyczące poczucia etnicznej tożsamości mieszkańców pogranicza spisko-podhalańskiego zrealizowane w ramach laboratorium "Nowoczesność i tradycja w kluturze współczesnych mieszkańców Podhala" prowadzonego przez mgr Marię Małanicz-Przybylską. 

Praca licencjacka pt. "<<Ftóry Panu Bogu nie wyseł, rzucał za rzekę>> - narracje o spisko-podhalańskim pograniczu", promotor dr Wojciech Lipiński.

2014-2015 - badania dotyczące narracji matek dzieci z zespołem Downa.

Praca magisterska pt. "Zespół Downa. Doświadczenie matek i negocjacje z nowoczesnością", promotor dr hab. Magdalena Radkowska-Walkowicz.

Publikacje

"Ftóry Panu Bogu nie wyseł, rzucał za rzekę" - narracje o spisko-podhalańskim pograniczu [w:] Co słychać na Podhalu. Tradycja we współczesności, praca zbiorowa pod red. Marii Małanicz-Przybylskiej, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2014

"Czy da się wyleczyć zespół Downa? Odnajdywanie sprawczości w systemie biomedycznym przez rodziców osób z zespołem Downa." Zeszyty Etnologii Wrocławskiej nr 2016/2(25)

"Choroby rzadkie - perspektywa antropologiczna." Oblicza choroby w czasach płynnej nowoczesności, red. E. Nowicka-Sroczyńska, S. Latocha, T. Siemiński, Łódź-Bytów 2016

Projekty badawcze

2016-2018 - wykonawca w projekcie pt. "Społeczne i kulturowe wymiary chorób rzadkich na przykładzie niedoboru LCHAD. Studium porównawcze Polski i Finlandii" (grant NCN OPUS, nr projektu 2015/17/B/HS3/00107), kierownik grantu: dr Małgorzata Rajtar. 
 

Konferencje, seminaria, wykłady gościnne

"LCHAD Poland – Role of the internet in case of rare disease", konferencja Family Support Groups in Diverse Settings, 10.05.2017, King’s College London

"Hidden disease – institutional blind spot", konferencja 2017 Biennial
Conference of the EASA Medical Anthropology Network - “Bodies in Transition: Power, Knowledge and Medical Anthropology”, 5-7.07.2017, University of Lisbon

"Choroby rzadkie - perspektywa antropologiczna", IV Jesienne Warsztaty Antropologiczne "Oblicza choroby w czasach płynnej nowoczesności", Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowe, 8-10.11.2016

"Landrynki i jogurt 0%. Rozwój rynku a dieta w rzadkiej chorobie metabolicznej na przykładzie niedoboru LCHAD", XI Międzyuczelniana Konferencja Antropologiczna "Food Studies. Kultura, polityka i ekonomia jedzenia", Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 24-25.05.201

Członkostwo w organizacjach

Polskie Stowarzyszenie Transhumanistyczne