Teorie antropologiczne wobec życia religijno-społecznego wyznawców prawosławia w społecznościach lokalnych Europy wschodniej i południowo-wschodniej. Zespół badawczy: Centrum Badań Antropologicznych nad Prawosławiem

Przydatne informacje
Nr grantu: 
2011/03/D/HS3/01620
Nr wewnętrzny UW: 
GR-4221
Nr umowy: 
UMO-2011/03/D/HS3/01620
Kierownik grantu: 
Lubańska Magdalena
Wykonawca: 
Klekot Ewa, Ładykowska Agata
Lider grantu: 
UW
Wysokość dofinansowania: 
431 048
Termin rozpoczęcia: 
13-08-2012
Termin zakończenia: 
12-08-2015