Debates on postsocialism in V4 countries in the global context

Przydatne informacje
Nr grantu: 
61300009
Nr wewnętrzny UW: 
835329
Nr umowy: 
61300009
Kierownik grantu: 
Karolina Bielenin-Lenczowska
Wykonawca: 
Agnieszka Kościańska
Lider grantu: 
IEiAK UW
Wysokość dofinansowania: 
10332 EUR
Termin rozpoczęcia: 
01-10-2014
Termin zakończenia: 
30-09-2017

Celem grantu jest przeprowadzenie konwersatorium w języku angielskim pt. Debates on postsocialism in V4 countries in the global context. Zajęcia odbędą się trzy razy w IEiAK UW - w 2014/15, 2015/16 i 2016/17. Wykładowcyami będą pracownicy naszego Instytutu, a także antropolodzy i socjolodzy z Bratysławy, Budapesztu i Brna. 

Szczegółowe informacje na stronie