Biblioteka Cyfrowa PIA

Przydatne informacje
Kierownik grantu: 
Koźmińska Joanna
Wykonawca: 
Zamorska Joanna, Dubrawska-Stępniewska Joanna, Krzyworzeka Paweł
Lider grantu: 
Polski Instytut Antropologii
Termin rozpoczęcia: 
17-07-2008
Termin zakończenia: 
31-12-2012

Strona www - informacja o projekcie

Biblioteka Cyfrowa PIA - wejście do katalogu zasobów cyfrowych

 

Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego jest parnterem projektu Cyfrowa Etnografia PIA - liderem projektu jest Polski Instytut Antropologii, koordynatorem z ramienia PIA jest Joanna Koźmińska (PIA, IEIAK UW).

Pozostali parnterzy:

Instytut Sztuki PAN

Komitet Nauk Etnologicznych PAN

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze