Centrum Badań Antropologicznych nad Prawosławiem
(CBAnP)

Osiągnięcia zespołu

  1. powołanie zespołu naukowego, którego prace doprowadziły do wypracowania nowego warsztatu naukowego, służącego rozwojowi i poszerzeniu dotychczas słabo rozwiniętego kierunku badań, jakim jest antropologia prawosławia,
  2. publikacje naukowe członkiń zespołu w renomowanych czasopismach naukowych z listy ERIH,
  3. udział członkiń zespołu w prestiżowych konferencjach naukowych, na których prezentowały wyniki przeprowadzonych badań,
  4. seminaria naukowe zespołu, na których w interdysycyplinarnym gronie badaczy omawiano literaturę przedmiotu służącą wypracowaniu nowego warsztatu naukowego,
  5. nawiązanie sieci kontaktów naukowych ze specjalistami reprezentującymi różne dyscypliny naukowe a zajmujących się prawosławiem, co stwarza  możliwość aplikowania w przyszłości o projekty międzynarodowe.

Powiązane materiały