Żegnamy prof. dr hab. Wandę Paprocką

Ze smutkiem informujemy o śmierci prof. dr hab. Wandy Paprockiej współtwórczyni Instytutu Historii Kultury Materialnej PAN, obecnego Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, wybitnej badaczki kultury wsi polskiej, wieloletniej redaktorki ważnego dla środowiska czasopisma "Etnografii Polskiej", Autorki poważanych i stale aktualnych prac naukowych, Nestorki polskiej etnologii.