Wybory do Rady IEiAK

Data dodania: 
16-04-2024
grafika towarzysząca

Wydziałowa Komisja Wyborcza zawiadamia, że w dniach 13-14.05.2024 odbędą się wybory do Rady Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej w kurii pracowników niebędących nauczycielami akademickimi (1 mandat do obsadzenia) oraz w kurii innych nauczycieli akademickich (4 mandaty do obsadzenia).
W skład rady wchodzą też wszyscy pracownicy samodzielni.

Zebrania wyborcze odbędą się w formie zdalnej.

Przebieg głosowania zdalnego:
Kandydatów prosimy zgłaszać drogą mailową lub osobiście do przedstawicielki WKW w IEiAK Michała Głuszka (m.gluszek@uw.edu.pl) do 13.05 do godz. 12. Do godz. 13.00 otrzymacie Państwo potwierdzenie zgłoszenia. Zgłoszenie powinno zawierać oryginał lub skan zgody na kandydowanie i oświadczenia, że kandydaci spełniają warunki biernego prawa wyborczego. Oryginały prosimy zostawiać w sekretariacie Instytutu Etnologii. Dopuszczalne są też dokumenty elektroniczne podpisane podpisem kwalifikowanym.  Wzory dokumentów dostępne na stronie UKW http://www.ukw.uw.edu.pl/text.php?cat=28

Głosowanie za pośrednictwem systemu USOS 14.05 w godz. 9-13; ewentualna druga tura godz. 14-16.

Ogłoszenie wyników drogą mailową po każdej turze.

Instrukcja:
by zagłosować za pośrednictwem systemu USOS należy w czasie trwania głosowania zalogować się, wejść do działu „Dla wszystkich” i tam wybrać kategorię „Wybory” LUB wejść na stronę: https://usosweb.uw.edu.pl/kontroler.php?_action=dodatki/wybory2/index, wtedy po zalogowaniu pojawi się strona z listą dostępnych wyborów. Następnie należy kliknąć „Głosuj” i oddać głos. Po rozpoczęciu głosowania dostaniecie Państwo też link bezpośrednio kierujący do odpowiedniego miejsca w systemie USOS.
Jeżeli jesteście Państwo uprawnieni do głosowania, a po rozpoczęciu głosowania nie widzicie odpowiednich wyborów w systemie USOS, prosimy o niezwłoczny kontakt z przedstawicielką WKW.

 

W imieniu Wydziałowej Komisji Wyborczej WNKS UW
Prof. dr hab. Agnieszka Kościańska
Przewodnicząca WKW