Wspracie dla studentek i studentów z Ukrainy

Data dodania: 
25-02-2022
My-z-vamy Ukraina

Drogie Studentki i Drodzy Studenci z Ukrainy!

Zachęcamy gorąco do kontaktowania się bezpośrednio z Prodziekanem ds. Studenckich (dr hab. Krzysztof Skwierczyński, prof. ucz - krzysztof.skwierczynski@uw.edu.pl) albo za pośrednictwem naszej Instytutowej Wicedyrektor ds. Studenckich (dr Helena Patzer h.patzer@uw.edu.pl) we wszelkich przypadkach, gdy potrzebować będziecie jakiejś formy pomocy i wsparcia.

Informujemy, że istnieje możliwość składania wniosków o przyznanie stypendium socjalnego i zapomogi (w najwyższej wysokości, tj. 5500 zł) przez studentów i studentki z Ukrainy. Wnioski o: 

·  stypendium socjalne, które są rozpatrywane przez koordynatora ds. stypendialnych w dziekanacie studenckim naszego Wydziału. W razie wątpliwości mogą się też Państwo kontaktować z Biurem ds. Pomocy Materialnej (bpm@uw.edu.pl),

·  zapomogę rozpatruje Komisja ds. zapomóg: (zapomogi@samorzad.uw.edu.pl).

Pod poniższym linkiem można znaleźć informacje o pomocy prawnej dla Studentek i Studentów z Ukrainy:

https://www.facebook.com/NaczelnaRadaAdwokacka/posts/5048761...

Lista dostępnych form pomocy dla studentów i naukowców z Ukrainy: https://research.kent.ac.uk/emcentraleu/.

Głęboko solidaryzujemy się z Wami i waszymi rodzinami, wszystkimi, którzy mają powiązania z Ukrainą i martwią się o los swoich bliskich i swojego kraju. Będziemy starali się wesprzeć Was we wszelki dostepny sposób. 

Z wyrazami szacunku,

Helena Patzer (Instytut Etnologii i Antropolgii Kulturowej UW)
Krzysztof Skwierczyński (Kierownik Jednostki Dydaktycznej WNKS UW)

***

Шановні студенти та студентки з України!


Ми рекомендуємо вам звертатися безпосередньо до віце-декана зі студентських справ (професор Кшиштоф Сквєрчинський - krzysztof.skwierczynski@uw.edu.pl) або віце-директора нашого інституту зі студентських питань (д-р Гелена Патцер - h.patzer@uw.edu.pl) у всіх випадках, коли вам потрібна допомога та підтримка .

Повідомляємо, що студенти з України можуть подавати заяви на соціальну стипендію та допомогу (у найвищому розмірі, тобто 5500 злотих) . Заявки на:

· Соціальна стипендія, яка розглядається координатором стипендій у студентському деканаті нашого факультету. Якщо у вас є запитання, ви також можете звернутися до Управління матеріальної допомоги (bpm@uw.edu.pl),

· Надбавка розглядається Комітетом з питань виплат (zapogi@samorzad.uw.edu.pl).

Ми глибоко співчуваємо вам та вашим родинам, усім, хто пов’язаний з Україною та стурбований долею своїх рідних та своєї країни. Ми намагатимемося всіляко вас підтримати.

З повагою,

Helena Patzer (Instytut Etnologii i Antropolgii Kulturowej UW)
Krzysztof Skwierczyński (Kierownik Jednostki Dydaktycznej WNKS UW)