Ubranie władzy, czyli pozawerbalna komunikacja afrykańskich przywódców

Zapraszamy na Seminarium Afrykanistyczne! Spotkanie z dr hab. Hanną Rubinkowską-Anioł, prof. UW z Katedry Języków i Kultur Afryki Wydziału Orientalistycznego UW poprowadzi dr Izabela Will. 

Mu’ammar al-Kaddafi
Przydatne informacje
Data rozpoczęcia: 
02-06-2022
Godzina: 
17:00

Komunikujemy się na różne sposoby - mową, gestami, za pomocą tekstu pisanego bądź obrazów. Wśród różnych systemów, które pozwalają nam przekazywać informacje, jest również nasze ciało, to jak je ozdabiamy i prezentujemy. Ubiór nie tylko zapewnia nam okrycie, jest również swoistym medium, poprzez które w bardziej lub mniej oczywisty i świadomy sposób przekazujemy informacje. W przypadku polityków, przywódców czy władców medium to pełni tym bardziej istotną rolę.

Tematem wykładu jest analiza sposobów wykorzystania ubioru przez afrykańskich przywódców do przekazywania określonych treści związanymi z władzą.

dr hab. Hanna Rubinkowska-Anioł, prof. UW - afrykanistka - historyk, zajmuje się historią nowożytnej Etiopii i etiopską kulturą polityczną, przede wszystkim symboliką i legitymizacją władzy od końca XIX wieku do dzisiaj; bada ikonograficzne przedstawienia władzy, nie tylko w Etiopii.