Relacja z promocji książki "Orbis interior kurpiensis mieszkańców gminy Kadzidło"
pod redakcją dr Katarzyny Waszczyńskiej

Data dodania: 
26-11-2018

Spotkanie promocyjne odbyło się 17.11.2018 roku, o godzinie 18.30, w Gminnej Bibliotece Publicznej im. Wojciecha Woźniaka w Kadzidle (ul. Kościuszki 17).

Książka „Orbis interior kurpiensis mieszkańców gminy Kadzidło i okolic” jest podsumowaniem badań realizowanych w latach 2013-2016 w ramach grantu „Oddolne tworzenie kultury. Wielostanowiskowe studium porównawcze”.

 

Relacja fotograficzna z promocji książki

 

Pani Wiesława Sobiech - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Kadzidle, im. Wojciecha Woźniaka, fot. H.M. Zowczak

dr Katarzyna Waszczyńska z Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UW - redaktorka i współautorka książki "Orbis interior kurpiensis mieszkańców gminy Kadzidło i okolic", fot. H.M.Zowczak

mgr Krzysztof Braun emerytowany pracownik Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UW - współautor książki "Orbis interior kurpiensis mieszkańców gminy Kadzidło i okolic", fot. H.M.Zowczak

mgr Małgorzata Kowalska, etnolożka, pracownik administracji Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UW - współautorka książki "Orbis interior kurpiensis mieszkańców gminy Kadzidło i okolic", fot. H.M.Zowczak

mgr Ewa Nizińska, etnolożka,  doktorantka w Instytucie Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk w Warszawie - współautorka książki "Orbis interior kurpiensis mieszkańców gminy Kadzidło i okolic", fot. H.M.Zowczak

Dariusz Łukaszewski -Wójt Gminy Kadzidło, fot. H.M.Zowczak

Apolonia Nowak - śpiewaczka, wycinankarka kurpiowska, fot. H.M. Zowczak

Muzycy z Centrum Kultury Kurpiowskiej im. Ks. Mieczysława Mieszki w Kadzidle. Po prawej kierownik Centrum Paweł Łaszczych, fot H.M.Zowczak

Zespół Pieśni i Tańca Wach z Wachu, fot. H.M.Zowczak

Zespół Pieśni i Tańca Wach z Wachu, fot. H.M. Zowczak

dr Katarzyna Waszczyńska rozmawia z członkiniami zespołu Pieśni i Tańca Wach z Wachu, fot. H.M.Zowczak

Współautorzy książki "Orbis interior kurpiensis mieszkańców gminy Kadzidło i okolic" z Zespołem Pieśni i Tańca Wach z Wachu, fot. H.M.Zowczak