Przedstawicielki IEiAK w komitetach naukowych PAN

zdjęcie budynku PAN

Znane już są wyniki wyborów do komitetów naukowych Polskiej Akademii Nauk. Do komitetów wybrano dwie przedstawicielki naszego Instytutu: prof. dr hab. Anna Wieczorkiewicz (Komitet Nauk o Kulturze PAN) i dr hab. Anna Horolets (Komitet Socjologii PAN). Gratulujemy!

Radosny wydźwięk tej wiadomości osłabia niestety fakt, że nie przeprowadzono wyborów do Komitetu Nauk Etnologicznych PAN, z uwagi na niewystarczającą - zgodnie z nową ordynacją wyborczą PAN - liczbą osób deklarujących bierne prawo wyborcze w tym zakresie. Miejmy nadzieję, że za 4 lata uda się przywrócić KNE PAN.

Więcej