Zapraszamy na promocję oraz dyskusję dotyczącą dwóch książek:

„Uchodźcy w Afryce. Etnografia przemocy i cierpienia” - dr hab. Maciej Ząbek

„Od Czeczenii do Somalilandu. Idea ochrony uchodźców w kontekście kultury organizacyjnej i prawnej Urzędu Wysokiego Komisarza do spraw Uchodźców” - dr Wojciech Trojan 

Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2018

Data dodania: 
11-06-2019
Kategorie: 
IEiAK
Przydatne informacje
Miasto: 
Warszawa
Miejsce: 
Sala Balowa Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich, ul. Krakowskie Przedmieście 32, Warszawa
Data rozpoczęcia: 
28-06-2019
Godzina: 
17:00

dr hab. Maciej Ząbek, prof. UW – dyrektor Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego oraz kierownik zakładu Antropologii Etniczności i Studiów Globalnych

Najnowsza książka prof. Macieja Ząbka to krytyczna analiza uwarunkowań uchodźstwa afrykańskiego wraz z całym nieskutecznym systemem ochrony i pomocy humanitarnej. Opowiada historie ludzi, których łączy doświadczenie wykluczenia, stresu, bycia w drodze, bezdomności i nadziei na lepsze jutro. Skłania do przemyślenia istoty współczesnego humanitaryzmu uwikłanego w sprzeczności i bezradnego wobec cierpień, które ma na celu usuwać.

dr Wojciech Trojan – długoletni prawnik w Urzędzie Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR), etnolog

Przedmiotem książki dr Wojciecha Trojana jest ewolucja idei ochrony uchodźców w ramach urzędu Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR). Autor zwraca uwagę na instytucjonalne problemy pomocy humanitarnej oraz kryzys motywacji pracujących w niej urzędników, inspirujących się wartościami prawnymi i ogólnoludzkimi.

Udział w dyskusji wezmą:

prof. dr hab. Ryszard Vorbrich, kierownik Zakładu Studiów Pozaeuropejskich w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Specjalizuje się w badaniu kultur Afryki, z naciskiem na zmiany kulturowe i społeczne zachodzące na tym kontynencie. W kręgu jego zainteresowań znajdują się również Afrykanie w Polsce i Europie oraz problematyka islamu w Europie.

dr hab. Karolina Bielenin-Lenczowska, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, Uniwersytet Warszawski

Jej zainteresowania badawcze dotyczą antropologii migracji, islamu, gender studies, antropologii lingwistycznej, etnografii Bałkanów, brazylijskiej Polonii. Prowadziła badania w Macedonii, Włoszech i Brazylii.

dr Iwona Kaliszewska, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, Uniwersytet Warszawski

Prowadzi etnograficzne badania terenowe na Kaukazie Północnym. Obecnie zajmuje się badaniem praktyk związanych z ekonomią islamską oraz ekonomią nieformalną. Autorka i współautorka książek oraz artykułów o tematyce kaukaskiej.

 

Galeria