Nas interesuje słuchanie dzieci – rozmowa z dr hab. Ewą Maciejewską-Mroczek

zdjęcie poglądowe

Polecamy rozmowę z dr hab. Ewą Maciejewską-Mroczek, członkinią Interdyscyplinarnego Zespołu Badań nad Dzieciństwem dla "Kosmos dla dorosłych" | "Kosmos dla dziewczynek" o terrorze rozwoju, społecznym konstruowaniu dzieciństwa i patrzeniu na dziecko jak na niepełnego człowieka.

Interdyscyplinarny Zespół Badań nad Dzieciństwem z Uniwersytetu Warszawskiego bada dzieciństwo w różnych kontekstach, interesuje go punkt widzenia samych zainteresowanych. Uczestniczki IZBnD chcą dowiedzieć się więcej o tym, jak to jest być dzieckiem we współczesnym społeczeństwie kierując się wysokimi standardami etycznymi i lojalnością wobec badanych. Prowadziły badania na temat in vitro, kategorii zdrowia, zespołu Turnera, adopcji czy pandemii, za każdym razem uprawomocniając i zapisując perspektywę dziecięcą (facebook IZBnD). 

Fundacja Kosmos dla Dziewczynek razem z IZBnD współorganizuje w październiku tego roku pierwszą polską konferencję naukową na temat dziewczynek. Jeden z paneli będzie należał do samych dziewczynek.