Nagroda za działalność dydaktyczną dladr Amandy Krzyworzeki

Amanda Krzyworzeka

Z dumą zawiadamiamy, że dr Amanda Krzyworzeka otrzymała nagrodę Rektora UW za działalność dydaktyczną jako jedna z zaledwie trzech przedstawicielek dziedziny nauk humanistycznych na UW. 

Uroczystość wręczenia nagród odbyła się 16 listopada 2022. Więcej

Dr Amanda Krzyworzeka prowadzi zajęcia dla studentów studiów licencjackich i magisterskich. Jest również tutorem studentów MISH. Uczestniczyła w wielu szkoleniach dla nauczycieli akademickich w kraju i zagranicą. Angażuje studentów w proces projektowania zajęć, uwzględniając ich preferencje w doborze literatury i tematów. W praktyce dydaktycznej stosuje różnorodne metody, które sprzyjają rozwijaniu kompetencji studentów w zakresie komunikacji, współpracy i rozwiązywania problemów. Za niezwykle istotny element prowadzonych przez siebie zajęć uważa naukę krytycznego myślenia. Efektem jej prac badawczych prowadzonych wspólnie ze studentami było wydanie publikacji stanowiącej zbiór tekstów studentów, z przedmową dr Krzyworzeki.