Nabór wniosków na dofinansowanie inicjatyw studenckich

Uwaga! Ogłaszamy nabór wniosków na dofinansowanie inicjatyw studenckich, w tym badań terenowych. Termin: do 1 czerwca 2022!

materiał poglądowy
Przydatne informacje
Data zakończenia: 
01-06-2022

Przypominamy, że można się starać o dofinansowanie projektów ze środków na inicjatywy studenckie. Pieniądze te przeznaczone są na minigranty dla studentów – przede wszystkim na badania terenowe (w przypadku studentów II stopnia), ale także na konferencje, badania archiwalne, szkoły letnie oraz warsztaty. Finansować z tych środków można również inicjatywy Samorządu, Kół Naukowych oraz powstałych na potrzeby konkretnych projektów zespołów studenckich.

Wnioski studenckie winny zawierać opis planowanych działań (4-6 stron), wstępny kosztorys oraz opinię opiekuna naukowego. Wicedyrektor opiniuje projekt i przesyła do akceptacji KJD.

Wnioski należy przesłać mailem do Wicedyrektorki ds. Studenckich, dr Heleny Patzer, na adres: h.patzer@uw.edu.pl z kopią na adres: etnologia@uw.edu.pl

Pieniądze powinny być wykorzystane do końca bieżącego roku akademickiego.