Muzealnictwo w Afryce Północnej

Zapraszamy na Seminarium Afrykanistyczne online. Spotkanie z dr Magdaleną Pinker z Wydziału Orientalistycznego UW poprowadzi dr hab. Hanna Rubinkowska-Anioł, prof. UW.

zdjęcie poglądowe
Przydatne informacje
Data rozpoczęcia: 
18-04-2024
Godzina: 
17:00

Wykład poświęcony będzie zagadnieniu muzealnictwa w arabskich krajach Afryki Północnej. Przedstawione zostaną najważniejsze ośrodki muzealnicze regionu, takie jak m.in. Muzeum Egipskie w Kairze i Bardo w Tunisie. Szczególny nacisk położony zostanie na nowopowstające muzea i ich wkład w kształtowanie ochrony dziedzictwa kulturowego danych państw, ze szczególnym podkreśleniem polityki historycznej, kontekstów politycznych oraz przede wszystkim dyskursu postkolonialnego.

dr Magdalena Pinker - adiunktka w Katedrze Arabistyki Islamistyki Wydziału Orientalistycznego Uniwersytetu Warszawskiego i kuratorka Zbiorów Sztuki Orientalnej Muzeum Narodowego w Warszawie.

Na spotkanie zapraszają: Polskie Towarzystwo Afrykanistyczne, Katedra Języków i Kultur Afryki UW, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW