Migracje przymusowe - interwencje antropologiczne - szkoła letnia

FOTORELACJA

Zakończyła się szkoła letnia dla doktorantów UW.

Zapraszamy do obejrzenia fotoleracji (galeria). 

fotografia ilustrująca temat szkoły
Przydatne informacje
Data rozpoczęcia: 
23-09-2019
Data zakończenia: 
27-10-2019
Zgłoszenie do: 
30-06-2019

Celem Szkoły letniej jest zapoznanie doktorantów ze znaczeniem migracji, jej przyczyn i skutków, zarówno dla społeczeństw wysyłających, jak i przyjmujących, a także metodami jakościowymi, stosowanymi przez etnologię i antropologię do badania tych i podobnych zjawisk. W trakcie zajęć słuchacze poznają główne trendy rozwojowe antropologii migracji przymusowych, przygotują się do komunikowania się na tematy dotyczące dyskryminacji migrantów i sytuacji konfliktowych oraz formułowania i szukania rozwiązań dla problemów związanych z narastającym kryzysem migracyjnym w Europie.

Zajęcia szkoły obejmują: 

  • Prawne, kulturowe i społeczne aspekty migracji przymusowych
  • Analiza dyskursu uchodźczo-migracyjnego
  • Metody rozwiązywania sporów w społecznościach migrantów
  • Indywidualne badania etnograficzne

PDF iconPełen plan zajęć

PDF icon​Regulamin

Wśród wykładowców: Elizabeth C. Dunn

Więcej informacji (w tym plan zajęć i regulamin) na stronie ZIP UW

Rejestracja (drugi etap rejestracji trwa do 15 września). 

Udział bezpłatny. 

Uwaga: w szkole uczestniczyć mogą wyłącznie doktoranci UW!