Lahure na skwerku. Życie migrantów nepalskich  w polskich społecznościach lokalnych - Seminarium Migracyjne

Zapraszamy na 41. Seminarium Migracyjne IEiAK UW organizowane we współpracy z Instytutem Slawistyki PAN. Gościć będziemy dr Joannę Bielecką-Prus (Instytut Socjologii UMCS).

zdjęcie poglądowe - teren badania
Przydatne informacje
Miejsce: 
IEiAK UW, Żurawia 4, SALA 104
Data rozpoczęcia: 
20-02-2024
Godzina: 
17:00

Fot: Wejście do restauracji prowadzonej przez nepalskich migrantów w jednym z polskich większych miast. Autorka: Joanna Bielecka-Prus

Imigranci zarobkowi z Nepalu to coraz liczniejsza zbiorowość w Polsce. Ze względu na to, że Nepalczycy głównie zatrudniani są w przemyśle, zamieszkują małe miejscowości, w których coraz częściej lokują się duże zakłady pracy zatrudniające migrantów. W ramach wykładu Badaczka przedstawi wyniki badań terenowych prowadzonych z migrantami nepalskimi żyjącymi w małych miastach. Wykład skupi się na problemach związanych z  budowaniem relacji społecznych w miejscu zamieszkania i pracy, a w szczególności barier utrudniających nawiązywanie tych relacji i akceptacji obecności migrantów przez mieszkańców społeczności. W badaniach przedstawiony zostanie punkt widzenia migrantów nepalskich, a także Polaków, którzy mieli osobiste kontakty z Nepalczykami. Poruszane zostaną także problemy metodologiczne, związane ze zbieraniem danych w rozproszonej przestrzennie społeczności migrantów.

Dr Joanna Bielecka-Prus – doktor socjologii, zatrudniona w Instytucie Socjologii UMCS. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół problematyki badań jakościowych i wykorzystywania tych metod w badaniach terenowych nad migracją, wykluczeniem społecznym, obcością i edukacją. Jest autorką i współautorką książek: Transmisja kultury w rodzinie i w szkole. Teoria Basila Bernsteina (2010), Rodzina w edukacji domowej (2018) oraz Nepalczycy w Polsce (2023).

Polecane lektury: