„Ignorance and Change: Anticipatory Knowledge and the European Refugee Crisis” – monografia współautorstwa Anny Horolets

W listopadzie 2020 ukazała się nakładem wydawnictwa Routledge monografia współautorstwa Adriany Micy, Anny Horolets, Mikołaja Pawlaka i Pawła Kubickiego pt. „Ignorance and Change: Anticipatory Knowledge and the European Refugee Crisis”. Z perspektywy studiów nad ignorancją, autorzy pokazują, jak podczas europejskiego kryzysu uchodźczego lat 2015-2016 media, decydenci i akademicy w Polsce, Rumunii i na Węgrzech zostają zaangażowani w procesy reifikacji przyszłości. W warstwie teoretycznej autorzy proponują przesunięcie uwagi ze zmian towarzyszących kryzysowi na oczekiwania i projekcje dotyczące tych zmian. W monografii pokazano, jak niewiedza i wybieganie w przyszłość okazały się dla tych trzech krajów kluczowe nie tylko w zarządzaniu kryzysem, ale i w osiąganiu większej autonomii w ramach Unii Europejskiej.

Monografia wyszła w ramach serii Routledge Research in Ignorance Studies, poświęconej najnowszym badaniom nad strategicznym wykorzystaniem ignorancji, prawem do niewiedzy, zapominaniem, tworzeniem i zachowaniem tajemnic.

Książka jest wynikiem kierowanego przez dr hab. Adrianę Micę (IPSiR UW) projektu „Managing the European Refugee Crisis When There Is Lack of Consensus: Emergence of Strategies in Poland, Hungary and Romania”(2016-2019), finansowanego ze środków NCN.

Opinie o monografii:

„The book is an innovative contribution in social science research with a sobering conclusion: Nothing will change as long as the path to the future is projected based on the very same principles that led to the crisis in the first place.”
Jens Beckert, Max Planck Institute for the Study of Societies

„Ignorance and Change tackles the puzzle of why the many unexpected events, crises and failures that we have faced globally over the past years have so often reinforced rather than unsettling existing patterns of ignorance. In doing so, the authors demonstrate how focusing on what ignorance does rather than what it is that holds out the promise of transforming our understanding of how we respond to change and crisis. This is a powerful and important book in unsettling times.”
Jacqueline Best, University of Ottawa

Galeria