Homo Faber: Jak pracujemy, jak pracowaliśmy?Interdyscyplinarna konferencja akademicka

plakat spotkania
Przydatne informacje
Miejsce: 
Kampus Główny UW, Krakowskie Przedmieście 26/28, Stary BUW, sala 106
Data rozpoczęcia: 
22-06-2023
Data zakończenia: 
23-06-2023

Praca, będąca jednym z najważniejszych ludzkich doświadczeń, podlega ciągłym przemianom, podążając za dynamicznymi przeobrażeniami rzeczywistości. Pandemia COVID-19, wybuch wojny na Ukrainie, postępujące usieciowienie i inne znaczące procesy skłaniają nas do podjęcia refleksji nad tym, jak pracujemy. Chcielibyśmy to zagadnienie rozważyć z perspektywy interdyscyplinarnej i dlatego zależy nam na stworzeniu szerokiego pola wymiany poglądów osób prowadzących badania w różnych przestrzeniach rozumianych zarówno geograficznie, jak i społecznie.

Celem konferencji jest przyjrzenie się różnorodności współczesnego doświadczenia pracy wraz z odniesieniami do doświadczeń wcześniejszych.

Patronką konferencji jest prof. Anna Zadrożyńska (1938–2014), prekursorka antropologicznych badań pracy. Konferencji będzie towarzyszyła projekcja filmu o Pani Profesor, zrealizowanego przez dr Marię Małanicz-Przybylską i Polę Rożek.

PROGRAM

CZWARTEK (22 CZERWCA)

9:30–9:45 — rejestracja uczestników konferencji
9:45–10:00 — otwarcie konferencji

Koordynator: Maria Małanicz- Przybylska
10:00–10:45 — pokaz filmu „Świętowanie życia” o prof. Annie Zadrożyńskiej autorstwa Marii Małanicz-Przybylskiej IEiAK UW i Poli Rożek z komentarzami autorek
10:45–11:15 — Anna Malewska-Szałygin, IEiAK UW, „Od pracy tradycyjnej do pracy produkcyjnej – dynamiczne ujęcie modelowe prof. Anny Zadrożyńskiej”
11:15–11:45 — Katarzyna Maniak, IEiAK UJ „Mówili, że my nie umiemy pracować. Reprezentacje pracy w Państwowych Gospodarstwach Rolnych”

11:45–12:15 — przerwa kawowa

Koordynator: Amanda Krzyworzeka
12:15–12:45 — Marta Paszko, Muzeum w Gliwicach, „Praca buduje. Peerelowska idea pracy jako fundament wspólnoty – teoria i praktyka, na przykładzie gliwickiego Wilczego Gardła”
12:45–13:15 — Jakub Busz, IEIAK UW, „Etnografia minionego szczęścia. Praca w drożdżowni w Maszewie Lęborskim – rozpoznanie”
13:15–13:45 — Konstanty Ramotowski, IEiAK UW, „Przyzwolenie ograniczone? Związki zawodowe górnictwa a transformacja energetyczna”

13:45–14:00 — druga przerwa kawowa

14:00–14:30 — Tomasz Rakowski, IEiAK UW, „Entuzjazm pracy i czyn społeczny w doświadczeniu późnego socjalizmu. Teoria pre-solidarności”
14:30–15:00 — Aleksandra Leyk, Instytut Badań Ekonomicznych i Piotr Filipkowski, IFIS PAN „Kurs kapitalizm. Przemiany pracy, więzi i tożsamości pracowników zakładów przemysłowych w Polsce w perspektywie biograficznej”

15:00–16:00 — przerwa obiadowa

Koordynator: Iwona Kaliszewska
16:00–17:30 — wykład Elizabeth Dunn “Violent Separations: Migration, Work and Injury in the American Meatpacking Industry” z dyskusją

PIĄTEK (23 CZERWCA)

Koordynator: Tomasz Rakowski
10:00–10:30 — Olga Załęska, IEiAK UW, „Sytuacja socjoekonomiczna a tożsamość etniczna chłopów podkarpackich w latach 30. XX wieku”
10:30–11:00 — Józef Nowosielski, IEIAK UW, „Matki, ojca i ziemi się nie sprzedaje. Kulturowe uwarunkowania pracy w rolnictwie na zachodnim Podhalu”
11:30–12:00 — Amanda Krzyworzeka, IEiAK UW, „Nowe wyzwania pracy w rolnictwie”
12:00–12:30 — Anna Horolets, IEiAK UW, „Praca z roślinami w mieście: przypadek ogrodu społecznego w Ljubljanie”

12:30–13:00 — przerwa kawowa

Koordynator: Anna Malewska-Szałygin
13:00–13:30 — Renata Hryciuk, IEiAK UW, „Kulinarna merytokracja? O dziedzictwie, gender i gastro-polityce w Oaxace (Południowym Meksyku)”
13:30–14:00 — Nela Bocheńska, IEIAK UW, „Aktywność opiekuńcza kobiet jako nieodpłatna i nieustająca praca”
14:00–14:30 — Helena Patzer, IEiAK UW i Olga Wanicka, WSNSiR IPSiR UW, „Go with the flow. Wizja »lepszego życia« w Polsce w wyobrażeniach filipińskich pracowników zagranicznych”
14:30–15:00 — Hubert Wierciński, IEiAK UW, „Praca lekarzy w dobie pandemii Covid-19: studium przypadku w Podstawowej Opiece Zdrowotnej”

15:00–16:00 — przerwa obiadowa

Koordynator: Mateusz Laszczkowski
16:00–16:30 — Maciej Zawistowski, UW, „Indywidualna i instytucjonalna misyjność pracy w Domu Spotkań z Historią w Warszawie”
16:30–17:00 — Izabela Przygocka, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu „Brandstanding – pokoleniowa zmiana w podejściu do pracy”

Galeria