Egipska okupacja Hareru w latach 1875-1885 w świetle rejestrów sądowych z epoki

Zapraszamy na Seminarium Afrykanistyczne. Spotkanie z mgr Adamem Nieuważnym (Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych UW) poprowadzi dr hab. Hanna Rubinkowska-Anioł, prof. UW (KJiKA, Wydział Orientalistyczny UW).

teren badań
Przydatne informacje
Data rozpoczęcia: 
16-05-2024
Godzina: 
17:00

Prawie dziesięć lat egipskiej okupacji i administracji Hareru (październik 1875 – maj 1885) miało znaczący wpływ na codzienne funkcjonowanie mieszkańców miasta i terenów je otaczających, począwszy od lokalnych elit władzy po ludność zamieszkującą niewielkie osady w regionie. Rejestry sądowe z tego okresu są właściwie niezbadanym dotąd źródłem informacji na temat relacji żołnierzy egipskiego garnizonu okupacyjnego i egipskiej administracji miasta ze społecznością podbitych terenów. Na seminarium przedstawione zostaną dotychczasowe ustalenia i hipotezy wynikające z badania i pracy nad edycją tekstu czterech rejestrów sądowych z okresu egipskiej okupacji Hareru zawierających zapisy z lat 1878-1885.

Adam Nieuważny – absolwent arabistyki UW, obecnie doktorant w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych UW. W ramach projektu doktorskiego przygotowuje edycję tekstu arabskiego i przekład na język angielski arabskojęzycznych rejestrów sądowych z okresu egipskiej okupacji Hareru w celu udostępnienia szerszemu gronu badaczy tego cennego źródła do historii miasta.
 

Na spotkanie zapraszają:
Polskie Towarzystwo Afrykanistyczne
Katedra Języków i Kultur Afryki UW 
Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW