Edukacyjne nierówności i szanse dzieci z doświadczeniem migracyjnym w polskiej szkole

Zapraszamy na 37. Seminarium Migracyjne z udziałem dr Anzheli Popyk (Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS).

materiał poglądowy
Przydatne informacje
Miejsce: 
IEiAK UW, ul. Żurawia 4 (s. 108)
Data rozpoczęcia: 
13-06-2023
Godzina: 
17:00

W Polsce temat dzieci urodzonych za granicą zyskał na znaczeniu w ciągu ostatniej dekady ze względu na wzmożone procesy masowej imigracji z krajów europejskich i pozaeuropejskich. Wraz ze wzrostem migracji rodzinnej wzrosła również liczba nieletnich migrantów w Polsce. Inwazja Rosji na Ukrainę w lutym 2022 wymusiła tysiące rodzin zostawić swoje domu i szukać schronienia poza własnym krajem. W Polsce obecnie przebywa około pół miliona dzieci ukraińskich, około 200 tysięcy z których uczęszcza do polskich szkół.

W swoim referacie przedstawię, jak transnarodowe tranzycie wpływają na dzieci z doświadczeniem migracyjnym w Polsce. W szczególności przedstawię, jak mogą wyglądać przejścia transnarodowe dzieci, które doświadczają tranzycji z jednego środowiska społecznego, edukacyjnego, rówieśniczego, religijnego do innego, oraz jak doświadczenia wpływają na edukacyjne nierówności i szanse dzieci. Analiza bazuje na wywiadach indywidualnych z dziećmi, ich rodzicami oraz nauczycielami w Warszawie oraz Poznaniu.

 

Anzhela Popyk – doktorka nauk humanistycznych, socjolożka, afiliowana przy Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS. Zajmowała stanowisko stażysty podoktorskiego w Centrum Badań Migracyjnych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, pracując przy projekcie „Dobre początki, obiecująca przyszłość. Dzieci z doświadczeniem migracyjnym w polskich szkołach” (NCN, OPUS 22). Członkini ośrodka badawczego Młodzi w Centrum Uniwersytetu SWPS oraz badaczka w fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.

Członkini zarządu Sekcji Socjologii Dzieci i Dzieciństwa Europejskiego Towarzystwa Socjologicznego (RN04 – Sociology of Children and Childhood, ESA), członkini Sekcji Socjologii Dzieciństwa Polskiego Towarzystwa Socjologicznego (PTS), a także IMISCOE Standing Committee on Migrant Transnationalism.

Polecane lektury:

  • Popyk, A. (2022). Polska szkoła oczami dzieci-migrantów. Od akceptacji do socjalizacji. Studia Migracyjne- Przegląd Polonijny. https://doi.org/10.4467/25444972SMPP.22.021.16491
  • Ślusarczyk, M., Slany, K., Struzik, J., Warat, M. (2022). (In) visible learners or school as a space for negotiating integration? Challenges of working with migrant children through the lens of teachers. Edukacja Międzykulturowa, 19(4), 127-138.

 

Zdjęcie autorstwa Krystiana Dobuszyńskiego pochodzi ze strony: https://warszawa.naszemiasto.pl/centrum-edukacji-czyli-ukrai...